Pregled kategorije

Stručni nastavni predmeti

Stručni nastavni predmeti

Računarstvo i društvo

CILJ nastave predmeta Računarstvo i društvo je osposobljavanje učenika za razumevanje problema vezanih za računarstvo i društvo, uvažavanje nekih filozofskih pitanja, kao i negovanje etičkih i estetskih vrednosti. ZADACI nastave predmeta Računarstvo i društvo su: upoznavanje sa značajem računarstva…

Stručni nastavni predmeti

Operativni sistemi i računarske mreže

CILJ nastave predmeta Operativni sistemi i računarske mreže je upoznavanje osnovnih principa i tehnika gradnje operativnih sistema, kao i upoznavanje osnova računarskih mreža sa posebnim akcentom na Web. ZADACI nastave predmeta Operativni sistemi i računarske mreže su: upoznavanje uloge…

Stručni nastavni predmeti

Primena računara

CILJ nastave predmeta Primena računara je osposobljavanje učenika za korišćenje računarskih programa namenjenih primeni računara u različitim oblastima i osposobljavanje za upotrebu računara u daljem obrazovanju. ZADACI nastave predmeta Primena računara su: ovladavanje korišćenjem standardnih grafičkih operativnih sistema na…

Stručni nastavni predmeti

Napredne tehnike programiranja

CILJ nastave predmeta Napredne tehnike programiranja je da učenici prošire svoja znanja o algoritmima i upoznaju se sa najnovijim trendovima u programiranju. ZADACI predmeta Napredne tehnike programiranja su da se učenici: upoznaju sa najnovijim algoritmima za rešavanje karakterističnih problema;…

Stručni nastavni predmeti

Programiranje i programski jezici

CILJ nastave predmeta Programiranje i programski jezici je upoznavanje sa algoritamskim načinom rešavanja problema, ovladavanje tehnikama programiranja i sticanja znanja o savremenim programskim jezicima. ZADACI nastave predmeta Programiranje i programski jezici su: upoznavanje sa pojmom algoritma i vezom algoritama…

Stručni nastavni predmeti

Diskretna matematika

CILJ nastave predmeta Diskretna matematika je: usvajanje osnovnih matematičkih znanja koja omugućavaju praćenje razvoja računarstva, kao i šematizacija situacija koje se rešavaju na efikasan način pomoću grafova. ZADACI nastave predmeta Diskretna matematika su: da se usvoje osnovna znanja iz…

Stručni nastavni predmeti

Modeli i baze podataka

CILJ nastave predmeta Modeli i baze podataka je sticanje svesti o važnosti informacija i dobrog opisa informacija, sticanje najvažnijih znanja za profesionalno osposobljavanje u računarstvu kao i sticanje znanja za dalje obrazovanje u toj oblasti. ZADACI nastave predmeta Modeli…

Stručni nastavni predmeti

Računarski sistemi

CILJ nastave predmeta Računarski sistemi je upoznavanje sa osnovnim informatičkim pojmovima, sa strukturom računarskog sistema i najrasprostranjenijim arhitekturama savremenih računarskih sistema. ZADACI nastave predmeta Računarski sistemi su: upoznavanje različitih brojevnih sistema, ovladavanje osnovnim aritmetičkim operacijama i procesom prevođenja brojeva…

Stručni nastavni predmeti

Matematika

Cilj nastave predmeta Matematika je sticanje matematičkih znanja i umenja neophodnih za razumevanje zakonitosti u prirodi i društvu, za primenu u svakodnevnom životu i praksi, kao i za uspešno nastavljanje obrazovanja i razvijanje mentalnih sposobnosti učenika, pozitivnih osobina ličnosti…

Skip to toolbar