Pregled kategorije

Stručni nastavni predmeti

Stručni nastavni predmeti

Računarstvo i društvo

RAČUNARSTVO I DRUŠTVO Cilj nastave predmeta Računarstvo i društvo je osposobljavanje učenika za razumevanje problema vezanih za računarstvo i društvo, uvažavanje nekih filozofskih pitanja, kao i negovanje etičkih i estetskih vrednosti. Razred Treći Nedeljni fond časova 1 čas Godišnji fond časova…

Stručni nastavni predmeti

Operativni sistemi i računarske mreže

Cilj nastavnog predmeta Operativni sistemi i računarske mreže je sticanje znanja vezanih za funkcionisanje operativnih sistema i računarskih mreža. Razred Drugi Nedeljni fond časova 1 čas Godišnji fond časova 35 časova SADRŽAJI PROGRAMA UVOD U OPERATIVNE SISTEME (3 časa) – Osnovni…

Stručni nastavni predmeti

Primena računara

Cilj nastave predmeta Primena računara je osposobljavanje učenika za korišćenje računarskih programa namenjenih primeni računara u različitim oblastima i osposobljavanje za upotrebu računara u daljem obrazovanju.   Razred Prvi Nedeljni fond časova 2 časa Godišnji fond časova 70 časova SADRŽAJI PROGRAMA…

Stručni nastavni predmeti

Napredne tehnike programiranja

Cilj nastave predmeta Napredne tehnike programiranja je da učenici prošire svoja znanja o algoritmima i upoznaju se sa najnovijim trendovima u programiranju.   Razred Treći Nedeljni fond časova 2 časa Godišnji fond časova 70 časova SADRŽAJI PROGRAMA SLOŽENOST ALGORITMA (6 časova)…

Stručni nastavni predmeti

Programiranje i programski jezici

Cilj nastave predmeta Programiranje i programski jezici je upoznavanje sa algoritamskim načinom rešavanja problema, ovladavanje tehnikama programiranja i sticanja znanja o savremenim programskim jezicima. Razred Prvi Nedeljni fond časova 3 časa Godišnji fond časova 105 časova Blok nastava-praksa 60 časova SADRŽAJI…

Stručni nastavni predmeti

Diskretna matematika

Cilj nastave predmeta Diskretna matematika je: usvajanje osnovnih matematičkih znanja koja omugućavaju praćenje razvoja računarstva, kao i šematizacija situacija koje se rešavaju na efikasan način pomoću grafova. III razred (2 časa nedeljno, 70 časova godišnje) SADRŽAJI PROGRAMA UVOD (6 časova): skupovi…

Stručni nastavni predmeti

Modeli i baze podataka

Cilj nastavnog predmeta Modeli i baze podataka je sticanje znanja, i ovladavanje neophodnim veštinama u radu sa podacima, bazama podataka, informacionim sistemima i njihovom primenom u životnim situacijama. Razred Treći Nedeljni fond časova 2 časa Godišnji fond časova 70 časova Blok…

Stručni nastavni predmeti

Računarski sistemi

Cilj nastave predmeta Računarski sistemi je upoznavanje sa osnovnim informatičkim pojmovima, sa strukturom i načinom funkcionisanja računarskih sistema i najrasprostranjenijim arhitekturama savremenih računarskih sistema. Razred Prvi Nedeljni fond časova 2 časa Godišnji fond časova 70 časova SADRŽAJI PROGRAMA Pojam računarskog sistema,…

Stručni nastavni predmeti

Matematika

Cilj učenja Matematike je da učenik, usvajajući matematičke koncepte, znanja, veštine i osnove deduktivnog zaključivanja, razvije apstraktno i kritičko mišljenje, sposobnost komunikacije matematičkim jezikom i primeni stečena znanja i veštine u daljem školovanju i rešavanju problema iz svakodnevnog života,…

Skip to toolbar