Naši maturanti

Jedanaesta generacija maturanata – upis 2019.

Čestitamo našim maturantima upis na fakultete i želimo im uspeha na studijama i u daljem radu!

Iskreno verujemo da će svi postati dobri mladi ljudi i od srca im želimo da budu uspešni studenti i stručnjaci u svojim sferama i oblastima za koje se budu usmeravali, ali i da steknu nezaboravne uspomene iz studentskog života, a onima koji su se odlučili da se zaposle želimo da brzo pronađu pravu priliku za sebe.

 

Naši maturanti iz IV-1 upisali su sledeće fakultete:

Učenik/ca Fakultet Smer
Antonić Nebojša Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Inženjerski menadžment
Biočanin Aleksandar Gea College, Slovenija Preduzetništvo
Gavrić Dragan Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Računarstvo i automatika
Đurasović Aleksa Fakultet za sport Menadzment u sportu
Janković Jelena Singidunum, Novi Sad Informacione tehnologije
Jokić Miljan Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Kričković Marko Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Inženjerski menadžment
Lečić Mihailo Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Mijanović Slobodan Singidunum, Novi Sad Softversko i informaciono inženjerstvo
Mišić Živojin Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Računarstvo i automatika
Pavić Nikola    
Paspalj Luka Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Energetika i procesna tehnika
Penjašković Boris Eu business school Biznis administracije
Popović Milan Singidunum, Novi Sad  
Radulović Aleksandar Singidunum, Novi Sad Softversko i informaciono inženjerstvo
Ruđa Nađa Ekonomski fakultet Ekonomija
Stefanović Mateja Pravni fakultet, Novi Sad Pravo,bezbednost i unutrašnji poslovi
Uskoković Uroš Singidunum, Novi Sad Poslovna Ekonomija
Fejsa Elena

Činčurak Paskal

FLV, Novi Sad

Ekonomski fakultet

Poslovna psihologija

Poslovna informatika

Naši maturanti iz IV-2 upisali su sledeće fakultete:

Učenik/ca Fakultet Smer
Ajdić Vanja Singidunum, Novi Sad Inženjerstvo informacionih tehnologija
Antić Danilo    
Atlagić Uroš Educons, Novi Sad Studije bezbednosti
Banjac Aleksandar Singidunum, Novi Sad Softversko i informaciono inženjerstvo
Vojnović Miloš Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Inženjerski menadžment
Grebić Vuk Singidunum, Novi Sad Softversko i informaciono inženjerstvo
Dabarčić Mirko    
Dragović Stefan    
Ignjatov Georgije Pravoslavni bogoslovski fakultet univerziteta u Beogradu

 

Singidunum, Beograd

 

 

 

Softversko i informaciono inženjerstvo

Kovačević Vuk Poljoprivredni fakultet, Beograd Agroekonomija
Kostelnik David Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad  
Maravić Dimitrije Singidunum, Novi Sad Softversko i informaciono inženjerstvo
Marić Jovan Singidunum, Novi Sad Softversko i informaciono inženjerstvo
Migić Mina Pravni fakultet u Novom Sadu  Pravo
Mirkov Branislav Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Inženjerstvo informacionih sistema
Petrović Mihailo Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Informacioni inženjering
Regodić Uroš    
Trbojević Petar Vazduhoplovna akademija, Beograd  Vazdušni saobraćaj
Šišmanović Dušan Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Inženjerski menadžment

Naši maturanti iz IV-3 upisali su sledeće fakultete:

Učenik/ca Fakultet Smer
Aleksić Milan Apeiron, Banja Luka Programiranje i softversko inženjerstvo
Anđelković Uroš Fakultet za medije i komunikacije: FMK, Beograd Psihologija
Bulatović Andrej Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Primenjeno softversko inženjerstvo
Vasić Strahinja    
Veličković Luka Singidunum, Novi Sad Softversko i informaciono inžinjerstvo
Delić Miroslav    
Đekić Maksim Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad Bezbednost i kriminalistika
Đukić Konstantin Singidunum, Novi Sad Softversko inženjerstvo
Đureković Andrej Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Primenjeno softversko inženjerstvo
Kljajić Aleksandar Fimek, Novi Sad Poslova ekonomija i finansije
Ludoški Mia Fakultet za medije i komunikacije: FMK, Beograd Digitalni marketing
Maoduš Pavle Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad  Primenjeno softversko inženjerstvo
Nedić Mateja Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad  Primenjeno softversko inženjerstvo
Opavski David FON, Beograd Informacioni sistemi i tehnologije
Orošić Nikola    
Palkovljević Rastko RIT, Američki fakultet u Zagrebu  
Petković Vuk Fakultet za sport i psihologiju – Tims, Novi Sad Opšta psihologija
     
     

Skip to toolbar