Portal i e-Dnevnik

Da biste se ulogovali na učenički portal, kliknite OVDE.

Da biste se ulogovali na e-Dnevnik, kliknite OVDE.

Pored neposrednih susreta sa nastavnicima i Upravom škole, roditeljima i učenicima su na raspolaganju i sledeći vidovi komunikacije:

Portal

Portal predstavlja centralno mesto na kojem učenici i roditelji mogu dobiti sve potrebne informacije o školi gde god se oni nalazili, kod kuće, u inostranstvu ili u samoj školi.

U delu Objave, portal služi kao elektronska oglasna tabla preko koje se objavljuju informacije od značaja za sve učenike škole. Deljeni dokumenti na portalu služe da profesori postavljaju materijal sa predavanja, domaće zadatke i druge sadržaje koji učenicima olakšavaju rad kod kuće. Ovaj deo portala je naročito koristan za učenike koji u situacijama odsustvovanja nisu u mogućnosti da neposredno prate nastavu.

Putem portala, roditelji takođe imaju uvid u nastavne sadržaje koji se obrađuju i tako su u svakom momentu informisani dokle se sa nastavom stiglo.

e-Dnevnik

Evidencija nastave, prisustva i ocenjivanja učenika se vodi u redovnom i elektronskom dnevniku. Kako bi ocenjivanje bilo što objektivnije i kako bi se izbegao halo-efekat (ocenjivanje na koje utiču ocene iz drugih predmeta), nastavnici mogu da pristupe samo odeljku sa nazivom svog predmeta.

Roditeljima naših učenika omogućen je uvid u ocene i izostanke preko elektronskog dnevnika, tako da su u svakom trenutku upoznati sa uspehom deteta. Da bi se zaštitili podaci o drugim učenicima, roditeljima je omogućen uvid u stanje samo za svoje dete dodeljujući im personalne lozinke za pristup.

Dodatna opcija elDnevnika se odnosi na SMS obaveštavanje roditelja o ocenama i izostancima koji se odnose na njihovo dete.

Email

Svi učenici i zaposleni dobijaju svoju školsku e-mail adresu. Učenici se u svakom trenutku, ovim putem, mogu obratiti profesorima ili Upravi škole, koji su u obavezi da odgovore i daju povratnu informaciju u najkraćem vremenskom roku.

Skip to toolbar