EU projekti Green scent Novosti Školska 2023-2024 Vannastavne aktivnosti Zanimljivosti

Naši učenici u Barseloni na okupljanju svih partnera Green scent projekta

U okviru evropskog GreenSCENT projekta, kao predstavnici Gimnazje Smart, učenici Aljoša Ćika i Mladen Cvetković, zajedno sa partnerima iz Srbije, studentima sa Prirodno-matematičkog fakulteta, bili su u Barseloni na dvodnevnom okupljanju svih partnera ovog međunarodnog ekološkog projekta. 

#Horizont2020

As part of the European GreenSCENT project, as representatives of Smart High School, students Aljoša Ćika and Mladen Cvetković, together with their partners from Serbia, students from the Faculty of Science and Mathematics, were in Barcelona for a two-day gathering of all partners of this international environmental project.

Skip to toolbar