Praktična iskustva i saradnja sa drugim kompanijama

Kao sastavni deo projektnih timova škole, učenici gimnazije će praktično naučiti kako da projektuju i razvijaju nova rešenja i aplikacije na više različitih platformi.

U saradnji sa osnivačem kompanijom Smart d.o.o. i njenim partnerima i klijentima, učenici tokom školovanja imaju priliku da se i praktično oprobaju u oblasti Informacionih Tehnologija za šta se i pripremaju u budućnosti. Učenici imaju priliku da obilaze IT i  druge kompanije gde mogu da se upoznaju sa delokrugom rada informatičara kako administratora tako i programera, ali i inženjera informacionih tehnologija.

Kroz stručnu praksu u saradnji sa specijalizovanim IT kompanijama, kroz rad na projektima učenici će imati mogućnost da primene stečeno znanje i da steknu veštine potrebne za dalje zapošljavanje nakon završetka srednje škole.

Učenici na kraju svake školske godine imaju predviđenu blok nastavu-praktične primene znanja. Prva i druga godina rade praktičnu primenu znanja kroz projekte kao timski rad što je za buduće programere od izuzetnog značaja. Učenici treće i četvrte godine u saradnji sa renomiranim i uspešnim IT firmama i  IT sektorima javnih preduzeća –  realizuju praktičnu primenu znanja – nešto kroz projekte u školi i saradnji sa kompanijama, dok oni sa ocenom 5 iz programiranja imaju privilegiju da se oprobaju u programerskim kompanijama.

U okviru blok praktične nastave  učenici su do sada pored projekata koje rade u školi realizovali praktičnu primenu znanja i u firmama:

 • Schneider-electric – Softver development-Razvoj softvera
 • Eipix Entertainment – Gaming development industry-Razvoj HOPA igrica
 • Execom doo – Softver development-Razvoj softvera
 • Saturized – Design & development of web and mobile websites -Dizajn i razvoj rešenja za web sajtove
 • Ada computers – Manufacture, distribution and selling computing equipment, Gaiming equipment, mobile phones, TV, GPS, Photo and home appliances – Proizvodnja i prodaja opreme
 • Positive doo – Development IT and security systems – Razvoj računarskih tehnologija i informacionih sistema, naprednih tehnika projektovanja i izrade kompleksnih računarskih mreža
 • Elektrovojvodina – Učenici su proveli u IT sektoru sa Sistem Administratorima
 • Vojvodina šume javno preduzeće -Učenici su proveli u IT sektoru sa Sistem Administratorima
 • Mad Head Games – Gaming development industry-Razvoj HOPA igrica
 • Smart doo – Service Software Solutions Company – razvoj softverskih rešenja, trening centar, prodaja softvera i bezbednosnih IT rešenja
 • VegaIT –  Software development service provider – Razvoj softvera i pružanje usluge servisa
 • NS Computers – Development Software Solutions and distribution computing equipment-Razvoj aplikativnih softvera i informacionih sistema,  distribucija i servis kompjuterske opreme
 • Zesium – Software development on mobile handheld devices and system solutions – razvoj mobilnih aplikacija i sistemskih rešenja
 • Nova Lite – Softver development – Razvoj softvera
 • Fakultet dr Lazar Vrkatić – Fakultet za pravne i poslovne studije
 • Ada system d.o.o. – uvoz, proizvodnja i distribucija računarske opreme
 • Zoom Media – audio visual support
 • Pro Media – marketing/advertajzing
 • M&I system d. o. o. – razvoj i implementacija informacionih rešenja u domenu različitih industrijskih grana
 • Univerzitet Singidunum– Univerzitet Singidunum je privatni univerzitet sa sedištem u Beogradu, koji u svom sastavu ima jedanaest fakulteta
 • Navigator d. o. o. – razvoj i implementacija sistema u oblasti informacionih i telekomunikacionih tehnologija
 • Prozone d. o. o. – kompanija za razvoj softvera
 • Dig Into d. o. o. – računarsko programiranje
 • Plastal d. o. o. –
 • Fabrika Sajtova d. o. o. –
 • Suuniko Solutions d. o. o. –
 • Antena Net d. o. o. –
 • Naovis d. o. o. –
 • AQiom d. o. o. –
 • Mikronik d. o. o. –
 • Bibenitz d. o. o. –
 • Ada Computers d. o. o. – 
 • IC Lab 245 d. o. o. –
 • Brome d. o. o. –
 • LT&T Solutions d. o. o. –
 • Studio Action d. o. o. –
 • Invenda Solutions d. o. o. –
 • Midenas d. o. o. –
 • Teletronik d. o. o. –
 • Bednik d. o. o. –
 • AQpost d. o. o. –
Skip to toolbar