Praktična iskustva i saradnja sa drugim kompanijama

Kao sastavni deo projektnih timova škole, učenici gimnazije će praktično naučiti kako da projektuju i razvijaju nova rešenja i aplikacije na više različitih platformi.

U saradnji sa osnivačem kompanijom Smart d.o.o. i njenim partnerima i klijentima, učenici tokom školovanja imaju priliku da se i praktično oprobaju u oblasti Informacionih Tehnologija za šta se i pripremaju u budućnosti. Učenici imaju priliku da obilaze IT i  druge kompanije gde mogu da se upoznaju sa delokrugom rada informatičara kako administratora tako i programera, ali i inženjera informacionih tehnologija.

Kroz stručnu praksu u saradnji sa specijalizovanim IT kompanijama, kroz rad na projektima učenici će imati mogućnost da primene stečeno znanje i da steknu veštine potrebne za dalje zapošljavanje nakon završetka srednje škole.

Učenici na kraju svake školske godine imaju predviđenu blok nastavu-praktične primene znanja. Prva i druga godina rade praktičnu primenu znanja kroz projekte kao timski rad što je za buduće programere od izuzetnog značaja. Učenici treće i četvrte godine u saradnji sa renomiranim i uspešnim IT firmama i  IT sektorima javnih preduzeća –  realizuju praktičnu primenu znanja – nešto kroz projekte u školi i saradnji sa kompanijama, dok oni sa ocenom 5 iz programiranja imaju privilegiju da se oprobaju u programerskim kompanijama.

U okviru blok praktične nastave  učenici su do sada pored projekata koje rade u školi realizovali praktičnu primenu znanja i u firmama:

Skip to toolbar