Pregled kategorije

STRUČNI NASTAVNI PREDMETI

STRUČNI NASTAVNI PREDMETI

MATEMATIKA

Cilj učenja Matematike je da učenik, usvajajući matematičke koncepte, znanja, veštine i osnove deduktivnog zaključivanja, razvije apstraktno i kritičko mišljenje, sposobnost komunikacije matematičkim jezikom i primeni stečena znanja i veštine u daljem školovanju i rešavanju problema iz svakodnevnog života,…

STRUČNI NASTAVNI PREDMETI

DISKRETNA MATEMATIKA

Cilj nastave predmeta Diskretna matematika je ovladavanje konceptima, znanjima i tehnikama koje pripadaju diskretnoj matematici, osposobljavanje da se naučeno primeni u računarstvu i u rešavanju praktičnih problema, razvijanje apstraktnog i kritičkog mišljenja, sposobnosti komunikacije matematičkim pismom i formalnim matematičkim…

STRUČNI NASTAVNI PREDMETI

PRIMENA RAČUNARA

Cilj učenja Primene računara je sticanje znanja, ovladavanje veštinama i formiranje vrednosnih stavova koji doprinose razvoju informatičke pismenosti neophodne za dalje školovanje, život i rad u savremenom društvu. Učenik razvija sposobnost apstraktnog i kritičnog mišljenja o automatizaciji poslova uz…

STRUČNI NASTAVNI PREDMETI

PROGRAMIRANjE

Cilj učenja Programiranja je razvoj algoritamskog pristupa rešavanju problema kod učenika, ovladavanje tehnikama programiranja i sticanja znanja o savremenim programskim jezicima. Razred Prvi Nedeljni fond časova 3 + 2 časa Godišnji fond časova 111 + 74 časa   ISHODI …

STRUČNI NASTAVNI PREDMETI

RAČUNARSKI SISTEMI

Cilj učenja Računarskih sistema je sticanje osnovnih znanja o arhitekturi i organizaciji računara i karakteristikama računarskih sistema. Razred Prvi Nedeljni fond časova 2 časa Godišnji fond časova 74 časa   ISHODI  Po završetku razreda učenik će biti u stanju…

STRUČNI NASTAVNI PREDMETI

OPERATIVNI SISTEMI I RAČUNARSKE MREŽE

Cilj učenja Operativnih sistema i računarskih mreža je sticanje osnovnih znanja o karakteristikama operativnih sistema i računarskih mreža, radi pravilnog konfigurisanja i uspešnog korišćenja u projektovanju savremenih računarskih sistema. Razred Drugi Nedeljni fond časova 2 časa Godišnji fond časova…

STRUČNI NASTAVNI PREDMETI

OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANjE

Cilj nastavnog predmeta Objektno orijentisano programiranje je sticanje osnovnih znanja o objektno orijentisanoj paradigmi i njenoj primeni u rešavanju praktičnih problema. III razred (1 čas teorije i 3 časa vežbe nedeljno, 37 časova teorije i 111 časova vežbi godišnje) Nastanak i karakteristike objektno orijentisanog programiranja –…

STRUČNI NASTAVNI PREDMETI

BAZE PODATAKA

Cilj nastavnog predmeta Baze podataka je sticanje osnovnih znanja o tehnikama projektovanja baza podataka kao odgovora na poslovnu potrebu za informacionim sistemima. III razred (1 čas teorije i 1 čas vežbe nedeljno, 37 časova teorije i 37 časova vežbi godišnje) Projektovanje baza…

STRUČNI NASTAVNI PREDMETI

PROGRAMSKE PARADIGME

Cilj nastavnog predmeta Programske paradigme je razvoj različitih pristupa rešavanju problema kod učenika korišćenjem različitih koncepata programiranja. IV razred (3 časa vežbe nedeljno, 99 časova vežbi godišnje) Uvod. Upoznati učenike sa osnovnim osobinama deklarativnog programiranja, razlikom između relacionih i funkcionalnih programskih jezika, načinom opisivanja problema u…

STRUČNI NASTAVNI PREDMETI

VEB PROGRAMIRANjE

Cilj nastavnog predmeta Veb programiranje je upoznavanje sa savremenim veb-tehnologijama i njihovo korišćenje u cilju kreiranja veb-sadržaja koji odgovaraju savremenim poslovnim i ličnim potrebama korisnika. IV razred (2 časa vežbe nedeljno, 66 časova vežbi godišnje) Računarske mreže – Pojam računarske mreže. – Komponente računarskih…

Skip to toolbar