Pregled kategorije

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

GRAĐANSKO VASPITANjE

Cilj učenja izbornog programa građansko vaspitanje je da učenik, izučavajući različite društvene pojave i procese, postane svestan svojih prava i odgovornosti, osetljiv za potrebe pojedinaca i zajednice i spreman da aktivno deluje u zajednici uvažavajući demokratske vrednosti. Razred Prvi…

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

VERSKA NASTAVA – PRAVOSLAVNI KATIHIZIS

Ciljevi verske nastave, kao izbornog predmeta, u okviru srednjoškolskog obrazovanja i vaspitanja jesu da se njome posvedoče sadržaj vere i duhovno iskustvo tradicionalnih crkava i verskih zajednica koje žive i delaju na našem životnom prostoru, da se učenicima pruži…

Skip to toolbar