Smart Learning and Grade System – Smart sistem učenja i ocenjivanja

Dugogodišnjom analizom postojećih sistema ocenjivana i učenja, praćenjem pozitivnih primera u svetu, kao i zakonskim okvirima koje smo u obavezi da poštujemo, kreirali smo naš sistem SMART LEARNING SYSTEM – SLS primena metodologije logičkog zaključivanja kroz informatičku vizualizaciju i online reprodukciju znanja.

Osnovni ciljevi koje želimo da postignemo su:

  • Objektivan sistem vrednovanja stečenog znanja.
  • Stvaranje radnih navika i odgovornosti prema obavezama.
  • Podsticanje na aktivan pristup nastavi.
  • Da sistem bude svetski prepoznat kako bi se naši đaci lako uklopili u svetske tokove obrazovanja.
  • Primena savremenih tehnologija u službu bržeg i lakšeg trajnog usvajanja znanja

Učenici se motivišu da samostalno uz primenu savremenih tehnologiju istražuju, pripremaju prezentaciono odgovaranje, uz primenu konstantnih provera znanja koje su ujedno i ponavljanje gradiva. Na ovaj način se kod učenika utvrđuje veza rada i rezultata i pospešuju radne navike, čime se utiče na stvaranje kvalitetnije i stabilnije ličnosti, a znanje učenika je eksplicitno potvrđeno.

Đacima omogućava da što lakše nauče što više. To se postiže korišćenjem savremenih tehnologija u službi dece. Svaki nastavnik ima wireless pristup internetu putem Smart touch screen table, što mu omogućava potpuno drugačiji interaktivni pristup času. Na kraju časa, svaki nastavnik podiže kompletnu prezentaciju na našem internom web portalu kome učenik od kuće pristupa putem user name-a i password-a. Tako da se đak može posvetiti samo usvajanju gradiva na jednostavniji način, jer se vizuelno zapamćeno vraća, a učenik ima i podsetnik po tezama. Ne postoji ”bubanje napamet”,  već se uči sa razumevanjem, na osnovu žive reči.

Na portalu nastavnici unapred objavljuju datume pismenih i kontrolnih zadataka, te se tačno zna kada je test ili ispitivanje. Stres koji đaci imaju prilikom testiranja i ispitivanja je otklonjen činjenicom da mogu da popravljaju ocenu više puta i na redovnim časovima kao i na časovima dopunske nastave –  jer nastavnik kada radi sa 20 učenika uvek može da odvoji vreme za učenika koji se spremio da odgovara… Zadaci koji se pojavljuju na testovima su oni koji su obrađeni na časovima ili rađeni kao domaći zadatak.

Insistira se na domaćim zadacima kao ključnom alatu za sticanje radnih navika i njihov redovan rad se dodatno stimuliše ocenama.

Roditelji mogu biti sigurni da ocena koju njihovo dete ostvari nije rezultat naklonosti ili ne naklonosti profesora već objektivno pokazano znanje.

Profesori mogu biti mirni, jer imaju više načina da svako dete ostvari svoj maksimum. Zadatak profesora je da se maksimalno posvete nastavi i vaspitanju, a da gradivo kroz razne primere i vežbanja, što više približe učeniku. To znaju i svi iz uprave gimnazije, znaju to i roditelji, ali i đaci. Kroz blok nastavu isključivo radimo praktično vežbanje.

Sa druge strane, dva puta godišnje, naši učenici ocenjuju rad svojih nastavnika i škole kroz anonimne ankete.

U ovakvom sistemu su svi na dobitku.

dsc_0384_jpg1

Skip to toolbar