Pregled kategorije

Jelena Desnica – direktor škole

Jelena Desnica - direktor škole

Kada se postaje programer?

Često me pitaju prijatelji i roditelji, kada je vreme da se dete usmeri ka kompjuterskim tehnologijama. Da li je rano u prva četiri razreda osnovne škole, da li od V-VIII ili kasnije. Pitam ih, kada je njihovo dete prvi…

Jelena Desnica - direktor škole

Reč direktora

Otvoriti gimnaziju u današnje vreme, postići rezultat koji može da se meri sa najboljim novosadskim školama, sa najboljim školama u Srbiji, više je nego izazov. Naš cilj je da budemo lideri u srednjoškolskom sistemu obrazovanja u Vojvodini, Srbiji i…

Skip to toolbar