Stručni nastavni predmeti

Programiranje i programski jezici

Za I, II i III razred:

CILJ nastave predmeta Programiranje i programski jezici je upoznavanje sa algoritamskim načinom rešavanja problema, ovladavanje tehnikama programiranja i sticanja znanja o savremenim programskim jezicima.

ZADACI nastave predmeta Programiranje i programski jezici su:

· upoznavanje sa pojmom algoritma i vezom algoritama i savremenih računara

· upoznavanje sa procesom rešavanja zadataka na savremenim računarima

· sticanje znanja o programskim jezicima, načinu zapisa podataka i zapisu programa u programskom jeziku

· ovladavanje osnovnim tehnikama programiranja

· upoznavanje pojma potprogram (funkcija, procedura, metoda…)

· upoznavanje složenih struktura podataka i rada sa njima, prvenstveno rad sa nizovima

· sticanje znanja o raznim algoritmima pretraživanja i sortiranja, kao i upoznavanje rekurzivnih postupaka

· upoznavanje tehnike pretrage sa vraćanjem (bektreking)

· upoznavanje osnovnih algoritama za analizu teksta i geometrijskih algoritama

· osposobljavanje za izradu programa vezanih za primenu u praksi

· upoznavanje sa objektno-orijentisanim stilom programiranja

· upoznavanje osnovnih pojmova objektno-orijentisane paradigme (objekata, klasa, nasleđivanje, polimorfizam)

· savladavanje konkretnog objektno-orijentisanog programskog jezika

Skip to toolbar