Stručni nastavni predmeti

Računarstvo i društvo

CILJ nastave predmeta Računarstvo i društvo je osposobljavanje učenika za razumevanje problema vezanih za računarstvo i društvo, uvažavanje nekih filozofskih pitanja, kao i negovanje etičkih i estetskih vrednosti.

ZADACI nastave predmeta Računarstvo i društvo su:

 • upoznavanje sa značajem računarstva za savremeno društvo kao i sa problemima koje donose tehnička dostignuća;
 • sticanje znanja o ulozi stručnjaka iz oblasti računarstva u društvu;
 • upoznavanje sa kulturološkim, etičkim i estetskim aspektima računarstva;
 • negovanje kritičkog pristupa prema pojedinim shvatanjima i ponašanjima;
 • osposobljavanje učenika da uočavaju probleme, postavljaju pitanja, daju odgovore i ocenjuju kvalitet pojedinih rešenja;
 • sticanje svesti o pravima i obavezama kreatora, prodavaca i korisnika softvera;
 • upoznavanje osnovnih zakona kojima se regulišu pitanja vezana za intelektualnu svojinu, odgovornost i prava stručnjaka u oblasti računarstva, obaveza prema društvu itd.

SADRŽAJI PROGRAMA ZA III RAZRED (1 čas nedeljno, 36 časova godišnje):

 • socijalni, kulturološki i etički aspekti društva, uticaji računarstva na društvo (uticaj na kvalitet života, pojedinca, grupu, institucije) (7+3);
 • istorijski aspekti računarstva, periodi u razvoju računarske tehnike. Pioniri-pronalazači u oblasti računarstva (2+0);
 • uticaj Interneta na razvoj društva, kritička analiza informacija dobijenih preko Interneta sa posebnim osvrtom na zloupotrebe Interneta (2+2);
 • etički principi koji se odnose na profesionalce u oblasti računarstva, poštovanje prava kreatora softvera i hardvera, intelektualna svojina, upoznavanje sa zakonima kojima se regulišu ova prava (6+4);
 • odgovornost stručnjaka u oblasti računarstva, negativne aktivnosti: piraterija, generisanje virusa, hakerisanje, pouzdanost i rizici (6+4).

Predmetima u kojima se razmatra odnos računarstva i društva pridaje se sve veći značaj u obrazovanju stručnjaka iz oblasti računarstva. Da bi neko bio koristan za društvo, pored solidnog stručnog znanja, mora poznavati i problematiku vezanu za društvo. Nesumnjivo je da računari imaju veliku ulogu u savremenom društvu i da će njihova uloga ubuduće biti još važnija. Stoga je neophodno pružiti adekvatno obrazovanje iz ove oblasti. Osim upoznavanja sa osnovnim pitanjima, načelima, normama, (koje bi se realizovale preko predavanja nastavnika), veoma je važno organizovati diskusije učenika vezanih za određenu problematiku. Kroz diskusiju treba da se daju odgovori na pojedina pitanja i da se na odgovarajući način vrednuju ponuđeni odgovori. Posle svake obrađene teme treba podsticati učenike da postavljaju pitanja u vezi sa tom temom i da ponude odgovore na postavljena pitanja. U razmatranju pojedinih pitanja (posebno kada je reč o informacijama dobijenim preko Interneta) treba podsticati kritičku analizu učenika.
Ocene učenika treba formirati na osnovu usmenih odgovora, ali i na osnovu učešća u diskusijama i aktivnostima u postavljanju pitanja, odnosno davanja odgovora.

Skip to toolbar