Stručni nastavni predmeti

Računarstvo i društvo

RAČUNARSTVO I DRUŠTVO

Cilj nastave predmeta Računarstvo i društvo je osposobljavanje učenika za razumevanje problema vezanih za računarstvo i društvo, uvažavanje nekih filozofskih pitanja, kao i negovanje etičkih i estetskih vrednosti.

Razred Treći
Nedeljni fond časova 1 čas
Godišnji fond časova 35 časova

SADRŽAJI PROGRAMA

ISTORIJSKI ASPEKTI RAZVOJA RAČUNARA I PROGRAMSKIH JEZIKA (4 časa)

– Razvoj računarskih tehnologija.

– Fizičke i psihološke posledice upotrebe računara.

– Generacije računara.

– Razvoj programskih jezika.

ISTORIJSKI ASPEKTI RAZVOJA KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA (4 časa)

– Razvoj telegrafa, telefona, radio prenosa, televizije.

– Razvoj računarskih mreža i Interneta.

– Fizičke i psihološke posledice upotrebe komunikacionih tehnologija.

MORAL I ETIKA (7 časova)

– Sistemi vrednosti kod pojedinca i unutar društva.

– Razlike između morala i etike.

– Teorije etike.

IZAZOVI NA INTERNETU I VEBU (WWW) (4 časa)

– Veb i njegov uticaj na pojedince i društvo.

– Načini upotrebe Veba.

– Cenzura na Vebu.

– Nepoverljivost podataka na Vebu.

INTELEKTUALNA SVOJINA U DOMENU RAČUNARSTVA
(4 časa)

– Slobodan i komercijalni softver.

– Ilegalna distribucija i korišćenje softvera.

– Pravo na intelektualnu svojinu.

– Načini zaštite intelektualne svojine.

PRIVATNOST PODATAKA (4 časa)

– Pojam privatnosti podataka.

– Istorijski aspekti privatnosti podataka.

– Privatnost podataka u modernom društvu.

SIGURNOST RAČUNARA I RAČUNARSKIH MREŽA (4 časa)

– Hakeri, poznati slučajevi hakerisanja, zakonske regulative.

– Virusi i antivirusi.

– Crvi na Internetu, poznati slučajevi.

– Sajber napadi i sajber kriminal.

POUZDANOST RAČUNARA I RAČUNARSKIH MREŽA (4 časa)

– Greške u podacima.

– Logičke greške u softveru.

– Računarske simulacije i njihov značaj u testiranju softvera i uređaja.

– Metodologije razvoja softvera.

– Garancije na softver.

– Pouzdanost računarskih mreža, svođenje ne grafovske probleme.

 

Skip to toolbar