Naši maturanti Novosti Opšte informacije

Deveta generacija maturanata – upis 2017.

Čestitamo našim maturantima upis na fakultete i želimo im uspeha na studijama!

Naši maturanti iz IV-1 upisali su sledeće fakultete:

Učenik/ca Fakultet Smer
Atanasov Boris Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Inženjerstvo informacionih tehnologija
Bandić Aleksa Fontys-Eindhoven, Holandija ICT & Software Engineering
Bencun Nikola Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Inženjerski menadžment
Bencun Stojan Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Industrijski inženjering
Čolović Uroš Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven, Holandija ICT & Software Engineering
Desnica Tara Fakultet za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić, Novi Sad

Akademija umjetnosti Banja Luka

Poslovna psihologija

 

Gluma

Fabris Ognjen Fakultet za sport i turizam – Tims, Novi Sad Psihologija
Joksimović David MBS – Visoka škola modernog biznisa, Novi Sad Informatika
Ljubičić Stefan    
Lukić Višnja Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Turizam
Malešević Darija Poljoprivredni fakultet, Novi Sad Korišćenje i zaštita voda
Milošev Katarina Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Biomedicinsko inženjerstvo
Šatara Mateja    
Šerkov Nikolaj Educons, Novi Sad Bezbednost
Škrbić Veljko Fontys-Eindhoven, Holandija ICT & Software Engineering
Ugrešić Ivan Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Primenjeno softversko inženjerstvo
Vignjević Milan    
Živković Ignjat Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Energetika, elektronika i telekomunikacije (E1)

Naši maturanti iz IV-2 upisali su sledeće fakultete:

Učenik/ca Fakultet Smer
Aresenović Dejan    
Grujić Luka Singidunum, Novi Sad Informacione tehnologije
Kovačević Milica Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Biomedicinski inženjering
Krčo Srđan Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Energetika i procesna tehnika
Makrić Srđan Ekonomski fakultet, Novi Sad  
Miškov Stefan Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Mehatronika
Poljanski Miloš Singidunum, Novi Sad Informacione tehnologije
Ruski Mateja Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Zaštita životne sredine
Šarkezi Emilija Singidunum, Novi Sad Informacione tehnologije
Šljukić Uroš Fakultet za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić, Novi Sad Bezbednost i kriminalistika
Trifuljesko Stefan Singidunum, Novi Sad Informacione tehnologije
Vukomanović Luka Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad  
Vuksanović Andrej Singidunum, Novi Sad Softversko i informaciono inženjerstvo
Vuksanović Nikola Ekonomski fakultet, Novi Sad Poslovna informatika
Zuber Luka Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Animacija u inženjerstvu

Još jednom, svima čestitamo i želimo im svako dobro i puno uspeha u daljem radu i školovanju.

Našim maturantima želimo da budu uspešni studenti i stručnjaci u svojim sferama i oblastima za koje se budu usmeravali a iskreno verujemo da će svi postati dobri mladi ljudi.

Od srca im čestitamo upis na fakultet, želimo mnogo sreće i uspeha u daljem radu kao i nezaboravnih uspomena iz studentskog života.

Skip to toolbar