Stručni nastavni predmeti

Matematika

Cilj nastave predmeta Matematika je sticanje matematičkih znanja i umenja neophodnih za razumevanje zakonitosti u prirodi i društvu, za primenu u svakodnevnom životu i praksi, kao i za uspešno nastavljanje obrazovanja i razvijanje mentalnih sposobnosti učenika, pozitivnih osobina ličnosti i naučnog pogleda na svet.

Zadaci nastave predmeta Matematika su:

– sticanje znanja neophodnih za razumevanje kvantitativnih i prostornih odnosa, kao i problema iz raznih područja;

– sticanje opšte matematičke kulture, uz shvatanje mesta i značaja matematike u progresu civilizacije;

– osposobljavanje učenika za uspešno nastavljanje obrazovanja i izučavanje drugih oblasti u kojima se matematika primenjuje;

– doprinos formiranju i razvijanju naučnog pogleda na svet;

– doprinos radnom i politehničkom obrazovanju učenika;

– razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja, apstraktnog mišljenja i matematičke intuicije;

– doprinos izgrađivanju pozitivnih osobina ličnosti kao što su upornost, sistematičnost, urednost, tačnost, odgovornost, smisao za samostalni rad, kritičnost;

– dalje razvijanje radnih, kulturnih, etičkih i estetskih navika učenika;

– dalje osposobljavanje učenika za korišćenje stručne literature i drugih izvora znanja

MATEMATIKA ZA III i IV RAZRED

Cilj i zadaci

CILJ nastave predmeta Matematika je sticanje matematičkih znanja i umenja neophodnih za razumevanje zakonitosti u prirodi i društvu, za primenu u svakodnevnom životu i praksi, kao i za uspešno nastavljanje obrazovanja i razvijanje mentalnih sposobnosti učenika, pozitivnih osobina ličnosti i naučnog pogleda na svet.

ZADACI nastave predmeta Matematika su:

– sticanje znanja neophodnih za razumevanje kvantitativnih i prostornih odnosa, kao i problema iz raznih područja;

– sticanje opšte matematičke kulture, uz shvatanje mesta i značaja matematike u progresu civilizacije;

– osposobljavanje učenika za uspešno nastavljanje obrazovanja i izučavanje drugih oblasti u kojima se matematika primenjuje;

– doprinos formiranju i razvijanju naučnog pogleda na svet;

– doprinos radnom i politehničkom obrazovanju učenika;

– razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja, apstraktnog mišljenja i matematičke intuicije;

– doprinos izgrađivanju pozitivnih osobina ličnosti kao što su upornost, sistematičnost, urednost, tačnost, odgovornost, smisao za samostalni rad, kritičnost;

– dalje razvijanje radnih, kulturnih, etičkih i estetskih navika učenika;

– dalje osposobljavanje učenika za korišćenje stručne literature i drugih izvora znanja.

Skip to toolbar