Smer za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku

Nastavni plan i program za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku:

Nastavni plan i program za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku za UČENIKE KOJI  SE UPISUJU OD ŠKOLSKE 2022/2023. ŠKOLSKE GODINE ostvaruje se u skladu sa:

1) Pravilnikom o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 7/20, 6/21);

2) Pravilnikom o planu i programu nastave i učenja za gimnaziju („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 4/20), u delu koji se odnosi na plan i program nastave i učenja za sledeće predmete prirodno-matematičkog smera za prvi razred:

– Srpski jezik i književnost;
– Maternji jezik i književnost;
– Srpski kao nematernji jezik;
– Strani jezik;
– Fizika;
– Fizičko i zdravstveno vaspitanje;
– Građansko vaspitanje;

3) Pravilnikom o planu i programu nastave i učenja za gimnaziju („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 4/20, 12/20, 15/20, 1/21 i 3/21), u delu koji se odnosi na plan i program nastave i učenja za predmete prirodno-matematičkog smera za drugi razred:

– Srpski jezik i književnost;
– Maternji jezik i književnost;
– Srpski kao nematernji jezik;
– Matematika;
– Fizičko i zdravstveno vaspitanje;
– Psihologija;
– Građansko vaspitanje;

4) Pravilnikom o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 7/20), i to sa planom i programom za drugi razred za predmete:

– Strani jezik;
– Istorija;
– Geografija;

5) Pravilnikom o nastavnom planu i programu predmeta Verska nastava za srednje škole („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 6/03, 23/04, 9/05 i 11/16).

Školovanje traje četiri školske godine i nastava se održava na srpskom jeziku.

Skip to toolbar