Naši maturanti

Osma generacija maturanata upis 2016

Čestitamo našim maturantima upis na fakultete i želimo im uspeha na studijama!

Naši maturanti iz IV-1 upisali su sledeće fakultete:

Učenik/ca Fakultet Smer
Božić Jovana
Čonić Aleksandar Univerzitet Singidunum, Novi Sad Računarske nauke
Dickov Dimitrije Educons, Novi Sad Digitalna produkcija
Gajić Andrej Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Inženjerstvo informacionih sistema
Gorenjak Anja Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Primenjena matematika
Grgurević Đorđe Univerzitet Singidunum, Novi Sad Poslovna ekonomija
Hanga Andrija Fontys-Eindhoven, Holandija Informacione tehnologije
Ilijin Aleksa Fakultet za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić, Novi Sad Poslovna psihologija
Janković Đorđe Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Inženjerstvo informacionih sistema
Kećanski Paja Filozofski fakultet, Novi Sad Komunikologija i odnosi sa javnošću
Lalatović Matija Educons, Novi Sad Informacione tehnologije
Ludoški Maša Fakultet za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić, Novi Sad Poslovna psihologija
Nikić Boris
Pavlov Aleksandar Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Softverske i informacione tehnologije
Sanader Igor Univerzitet Singidunum, Novi Sad Softversko i informaciono inžinjerstvo
Saratlić Matija Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Upravljane rizicima od katastrofalnih događaja i požara
Vuković Miona Pravni fakultet, Novi Sad Opšti smer
Živak Marina Fakultet za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić, Novi Sad Poslovna psihologija

Naši maturanti iz IV-2 upisali su sledeće fakultete:

Učenik/ca Fakultet Smer
Arsenić Stefan
Bojanić Petar Univerzitet Singidunum, Novi Sad Softversko i informaciono inzenjerstvo
Bosanac Anastasija Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Geoinformatika
Cvijanović Nataša Univerzitet Singidunum, Novi Sad Softversko i informaciono inzenjerstvo
Gavrilović Dejan Univerzitet Singidunum, Novi Sad Softversko i informaciono inzenjerstvo
Jevremović Nenad Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Softverski inženjering informacionih tehnologija
Kenđur Nikola Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Softversko i informaciono inzenjerstvo
Kitanović Vuk
Lukić Mihajlo Univerzitet Singidunum, Novi Sad Softversko i informaciono inzenjerstvo
Majkić Simona Pravni fakultet, Novi Sad Opšti smer
Manojlović Aleksandar
Simić Nenad Univerzitet Singidunum, Novi Sad Softversko i informaciono inzenjerstvo
Šnjegović Tamara Tehnoloski fakultet, Novi Sad Biohemijsko inženjerstvo
Srećkov Nikola Univerzitet Singidunum, Novi Sad Softversko i informaciono inzenjerstvo
Stupar Nikola Univerzitet Singidunum Softversko i informaciono inzenjerstvo

 

Još jednom, svima čestitamo i želimo im svako dobro i puno uspeha u daljem radu i školovanju.

Skip to toolbar