Pregled kategorije

Izborni programi

Izborni programi

GRAĐANSKO VASPITANjE

Cilj učenja izbornog programa građansko vaspitanje je da učenik, izučavajući različite društvene pojave i procese, postane svestan svojih prava i odgovornosti, osetljiv za potrebe pojedinaca i zajednice i spreman da aktivno deluje u zajednici uvažavajući demokratske vrednosti. Razred Prvi…

Izborni programi

VERSKA NASTAVA – PRAVOSLAVNI KATIHIZIS

Ciljevi verske nastave, kao izbornog predmeta, u okviru srednjoškolskog obrazovanja i vaspitanja jesu da se njome posvedoče sadržaj vere i duhovno iskustvo tradicionalnih crkava i verskih zajednica koje žive i delaju na našem životnom prostoru, da se učenicima pruži…

Izborni programi

ITALIJANSKI JEZIK

Cilj učenja izbornog programa drugi strani jezik je da učenik usvajanjem funkcionalnih znanja o jezičkom sistemu i kulturi i unapređivanjem strategija učenja stranog jezika razvije komunikativnu kompetenciju, osposobi se za pismenu i usmenu komunikaciju i razvija saznajne i intelektualne sposobnosti,…

Izborni programi

JEZIK, MEDIJI I KULTURA

Cilj učenja izbornog programa jezik, mediji i kultura je da doprinese unapređivanju komunikacijskih veština, razvoju medijske kulture i usvajanju kulturnih obrazaca koji će učeniku omogućiti snalaženje u savremenom svetu, izgradnju identiteta i dalji profesionalni razvoj.   Razred Prvi Nedeljni fond časova…

Izborni programi

UMETNOST I DIZAJN

Cilj učenja izbornog programa umetnost i dizajn je da učenik kroz istraživanje umetnosti i stvaralački rad razvija osetljivost za estetiku, kreativnost, radoznalost i motivaciju za stvaranje i izražavanje u različitim medijima, kao i da formira naviku da se kontinuirano uključuje u…

Skip to toolbar