Pregled kategorije

Izborni programi

Izborni programi

GRAĐANSKO VASPITANjE

Cilj učenja izbornog programa građansko vaspitanje je da učenik, izučavajući različite društvene pojave i procese, postane svestan svojih prava i odgovornosti, osetljiv za potrebe pojedinaca i zajednice i spreman da aktivno deluje u zajednici uvažavajući demokratske vrednosti. Razred Prvi…

Izborni programi

VERSKA NASTAVA – PRAVOSLAVNI KATIHIZIS

Ciljevi verske nastave, kao izbornog predmeta, u okviru srednjoškolskog obrazovanja i vaspitanja jesu da se njome posvedoče sadržaj vere i duhovno iskustvo tradicionalnih crkava i verskih zajednica koje žive i delaju na našem životnom prostoru, da se učenicima pruži…

Izborni programi

ITALIJANSKI JEZIK

Cilj učenja izbornog programa drugi strani jezik je da učenik usvajanjem funkcionalnih znanja o jezičkom sistemu i kulturi i unapređivanjem strategija učenja stranog jezika razvije komunikativnu kompetenciju, osposobi se za pismenu i usmenu komunikaciju i razvija saznajne i intelektualne sposobnosti,…

Izborni programi

JEZIK, MEDIJI I KULTURA

Cilj učenja izbornog programa jezik, mediji i kultura je da doprinese unapređivanju komunikacijskih veština, razvoju medijske kulture i usvajanju kulturnih obrazaca koji će učeniku omogućiti snalaženje u savremenom svetu, izgradnju identiteta i dalji profesionalni razvoj.   Razred Prvi Nedeljni fond časova…

Izborni programi

ZDRAVLJE I SPORT

Cilj učenja izbornog programa zdravlje i sport je da učenik, na osnovu proučavanja različitih aspekata zdravog života, razvije znanja, veštine, stavove i vrednosti koji su u funkciji očuvanja i unapređivanja zdravlja i kulture telesnog vežbanja. Po završetku programa učenik…

Skip to toolbar