Naši maturanti

Peta generacija maturanta upis 2013

Naši maturanti upisali su sledeće fakultete:

Atić Dejan – Softversko i informaciono inženjerstvo – Singidunum, Novi Sad

Belančić Stefan – Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije – FTN, Novi Sad

Gvozdenović Dušan – Informatika – Matematički fakultet, Beograd

Gutović Aleksandar – Softversko i informaciono inženjerstvo – Singidunum, Novi Sad

Dadasović Radovan – Softversko i informaciono inženjerstvo – Singidunum, Novi Sad

Žakula Srđan – Biomedicinsko inženjerstvo – FTN, Novi Sad

Zabunov Vladimir -Aplikativna informatika, Univerzitet Mateja Bela, Banjska Bistrica, Slovačka

Ilijin Strahinja – Softversko i informaciono inženjerstvo – Singidunum, Novi Sad

Iličić Goran – Informatika – FIMEK, Novi Sad

Jovčić Dušan – Muzička produkcija – SAE institut, Beograd

Lemajić Vuk – Ekonomski fakultet, Novi Sad

Miloš Bojan – Softversko i informaciono inženjerstvo – Singidunum, Novi Sad

Nenadić Uroš – SIT – FTN, Novi Sad

Rakita Olivera – Biologija – PMF, Novi Sad

Maša Jovanović – Medicina na engleskom jeziku, Medicinski fakultet Novi Sad

Ristić David – Energetika, elektronika i telekomunikacija, E1 – FTN, Novi Sad

Ćurčić Luka – Računarstvo i automatika, E2 – FTN, Novi Sad

Halavanja Dušan – Softversko i informaciono inženjerstvo – Singidunum, Novi Sad

Čokorilo Vladimir – Softversko i informaciono inženjerstvo – Singidunum, Novi Sad

Petar Stojković – Inženjerski menadžment, FTN, Novi Sad

 

 

Skip to toolbar