Stručni nastavni predmeti

Napredne tehnike programiranja

CILJ nastave predmeta Napredne tehnike programiranja je da učenici prošire svoja znanja o algoritmima i upoznaju se sa najnovijim trendovima u programiranju.

ZADACI predmeta Napredne tehnike programiranja su da se učenici:

 • upoznaju sa najnovijim algoritmima za rešavanje karakterističnih problema;
 • osposobe da za date probleme izaberu sopstvene načine rešavanja;
 • osposobe za pisanje profesionalnih programa i samostalnih Web aplikacija.

SADRŽAJI PROGRAMA ZA III RAZRED (2 časa nedeljno, 72 časa godišnje):

 • različite tehnike sortiranja i pretraživanja (4+6);
 • rekurzivni algoritmi: backtracking, sintaksna analiza (rekurzivni spust) (8+10);
 • apstraktni tipovi podataka: povezane liste, stekovi, redovi, grafovi i drveta (8+6);
 • Hesh tabele i algoritmi heširanja (4+2);
 • dinamičko programiranje (4+6);
 • neki kriptografski algoritmi (2+2);
 • naprednije heurističke tehnike (2+2).

SADRŽAJI PROGRAMA ZA IV RAZRED (2 časa nedeljno, 64 časa godišnje):

 • osnovni pojmovi Web-a: protokoli, skript-programi, skript-jezici (6+2);
 • internet čitači (2+2);
 • klijent-server organizacija (4+0);
 • pisanje programa za klijentsku i serversku stranu (10+16);
 • povezivanje sa bazama podataka i pravljenje višeslojnih aplikacija (8+16).

S obzirom da su učenici u prethodna dva razreda naučili osnovne elemente programiranja u okviru ovog predmeta treba produbiti njihova znanja i veštinu i upoznati ih sa naprednim tehnikama programiranja. Po upoznavanju određenih algoritama potrebno je da ih učenici koriste u rešavanju konkretnih problema u sklopu odgovarajućih aplikacija.
U III razredu predviđena su dva pismena zadatka sa ispravkom u trajanju od šest časova.
U IV razredu predviđena su dva pismena zadatka sa ispravkom u trajanju od šest časova, kao i izrada seminarskog rada u trajanju od osam časova.

Skip to toolbar