STRUČNI NASTAVNI PREDMETI

OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANjE

Cilj nastavnog predmeta Objektno orijentisano programiranje je sticanje osnovnih znanja o objektno orijentisanoj paradigmi i njenoj primeni u rešavanju praktičnih problema.

III razred
(
1 čas teorije i 3 časa vežbe nedeljno, 37 časova teorije i 111 časova vežbi godišnje)

  1. Nastanak i karakteristike objektno orijentisanog
    programiranja

– Istorijski razvoj objektno orijentisane paradigme.

– Pregled poznatih objektno orijentisanih programskih jezika.

– Osnovne katakteristike objektno orijentisane paradigme.

– Modelovanje kao osnova za rešavanje problema.

– Domen realnog problema.

– Relevantne osobine.

– Model.

  1. Osnovni pojmovi objektno orijentisanog programiranja

– Klasa i objekat.

– Odnos između klase i objekta.

– Instanciranje klase.

– Članovi klase.

– Zajednički članovi klase (static)

– uloga polja i metoda

– deklaracija polja i metode

– prava pristupa

– pristup polju i poziv metode

– konstrukcija i destrukcija objekta

– uloga i vrste konstruktora

– poziv konstruktora

– načini destrukcije objekata (destruktor ili Garbage Collector)

– primeri konstrukcije i destrukcije objekata u različitim objektno orijentisanim programskim jezicima.

  1. Veze između klasa i polimorfizam

– Podela veza između klasa.

– Asocijacija.

– Agregacija.

– Kompozicija.

– Nasleđivanje.

– Polja i metode izvedene klase.

– Hijerarhija klasa.

– Uloga i vrste polimorfizama.

– Statički i dinamički polimorfizam.

– Ad hoc polimorfizam.

– Parametarski polimorfizam.

– Podtip.

– Virtualne metode.

– Apstraktne metode..

– Uloga apstraktnih klasa i interfejsa.

  1. Izrada projektnog zadatka

– Pojam i uloga generičkih klasa.

– Primeri primene generičkih klasa u različitim objektno orijentisanim programskim jezicima.

– Značaj obrade izuzetaka.

– Mehanizam kreiranja izuzetka.

– Mehanizam obrade izuzetka.

– Primena gotovih klasa.

– Rad sa strukturama podataka.

– Rad sa datotekama.

– Izrada složenog projektnog zadatka.

Skip to toolbar