STRUČNI NASTAVNI PREDMETI

VEB PROGRAMIRANjE

Cilj nastavnog predmeta Veb programiranje je upoznavanje sa savremenim veb-tehnologijama i njihovo korišćenje u cilju kreiranja veb-sadržaja koji odgovaraju savremenim poslovnim i ličnim potrebama korisnika.

IV razred
(2 časa
 vežbe nedeljno, 66 časovvežbi godišnje)

  1. Računarske mreže

– Pojam računarske mreže.

– Komponente računarskih mreža.

– Vrste mreža.

– Topologija mreža.

– Slojevitost mreža.

  1. Internet servisi i protokoli

– Istorijat interneta.

– Internet servisi.

– Internet protokoli.

  1. Opisni jezik HTML

– Osnove jezika HTML.

– Struktura HTML strane.

– Zaglavlje veb-strane i metapodaci.

– Celine u HTML dokumentu.

– Pasusi, liste i adrese.

– Opis teksta.

– Veze.

– Tabele.

– Umetnuti sadržaj.

– Globalni atributi.

– Generički blok elementi.

– Formulari.

  1. Stilski listovi – jezik CSS

– Uvod u CSS.

– Uključivanje stilskih listova u HTML dokumente.

– Selektori.

– Najčešće korišćena svojstva i njihove vrednosti.

– Primer stilizovanja veb-strane.

  1. Skript jezik JavaScript za klijentsko programiranje

– Potreba i standardizacija.

– Umetanje skripta u veb-strane.

– Osnove jezika JavaScript

– naredbe

– promenljive, elementarni tipovi i operatori

– kontrolne strukture

– JavaScript objekti.

  1. Serversko programiranje

Predstaviti jedan od dva najčešće korišćena serverska okruženja:

PHP, MySQL

– Uvod u PHP.

– Programiranje sa PHP.

– Kreiranje dinamičkih veb-sajtova.

– Uvod u MySQL.

– Projektovanje baze podataka.

– PHP i MySQL.

– Razvijanje veb aplikacija.

– Upravljanje sesijama u PHP.

– Objektno orijentisani PHP.

– Primeri:

– formular za registraciju;

– veb forum;

– iternet prodavnica.

ASP. NET, Visual studio, C#

– Okruženje Visual Studio.

– Pregled programskog jezika C#.

– Uvod u baze podataka.

– Prikazivanje baza podataka.

– Pristupanje bazi podataka pomoću kôda.

– Kreiranje ASP. NET veb-sajta.

Skip to toolbar