Pregled kategorije

Obavezni predmeti

Obavezni predmeti

MUZIČKA KULTURA

Cilj učenja muzičke kulture je da kod učenika razvije svest o značaju i ulozi muzičke umetnosti kroz razvoj civilizacije i društva, da na osnovu stečenih znanja podstakne učenike na stvaralačko i kritičko mišljenje, razvije estetske kriterijume u cilju formiranja odgovornog odnosa…

Obavezni predmeti

LIKOVNA KULTURA

Cilj učenja likovne kulture je osposobljavanje za komunikaciju i razvijanje kreativnosti i odgovornog odnosa prema očuvanju kulture i umetničkog nasleđa svog i drugih naroda. Razred Prvi Nedeljni fond časova 1 čas Godišnji fond časova 37 časova   ISHODI Po završetku prvog…

Obavezni predmeti

FIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANjE

Cilj učenja fizičkog i zdravstvenog vaspitanja je da učenik kontinuirano razvija znanja, fizičke sposobnosti i motoričke veštine u skladu sa vrednostima fizičkog vežbanja, potrebama za očuvanje i unapređivanje zdravlja i daljeg profesionalnog razvoja. Razred Prvi Nedeljni fond časova 2 časa Godišnji…

Skip to toolbar