EU projekti Green scent Zanimljivosti

Prvo „tečno drvo“ u Srbiji protiv zagađenja vazduha

Vesti iz #GreenScent rubrike: istražujemo – Da li ste znali da zagađenje vazduha ubija tri puta više ljudi godišnje nego HIV, tuberkuloza i malarija zajedno?

Nažalost, ovo je problem koji postoji i u Srbiji, koja se nalazi na 28. mestu u svetu po najlošijem kvalitetu vazduha, i na prvom mestu u Evropi sa najvećim brojem smrtnih slučajeva od zagađenja (175 na 100.000 ljudi).

Kako se problem zagađenosti vazduha može rešiti?

Dr Ivan Spasojević (dr biofizičkih nauka i autor projekta sa Instituta za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu) je razvio sredstvo za smanjenje emisija gasova staklene bašte i poboljšanje kvaliteta vazduha, nazvano „Tečni 3“.

Tečni 3 je prvi urbani foto-bioreaktor u Srbiji i on je upravo rešenje u borbi za čist vazduh. U sebi sadrži šest stotina litara vode, i radi tako što koristi mikroalge da veže ugljen-dioksid, i na taj način, putem fotosinteze, proizvodi čist kiseonik.

Mikroalge koje se nalaze u Tečnom 3, u urbanoj sredini, zamenjuju dva drveta stara 10 godina, ili 200 kvadratnih metara travnjaka. Efikasnije su od 10 do 50 puta od drveća, a biomasa koja nastane od deljenja algi se kasnije može koristiti kao odlično đubrivo.

Cilj ovog projekta je da populariše i proširi upotrebu mikroalgi u Srbiji, jer se one još mogu koristiti za prečišćavanja voda, kao kompost za zelene površine, za proizvodnju biomase i biogoriva…

Skip to toolbar