Izborni programi

JEZIK, MEDIJI I KULTURA

Cilj učenja izbornog programa jezik, mediji i kultura je da doprinese unapređivanju komunikacijskih veština, razvoju medijske kulture i usvajanju kulturnih obrazaca koji će učeniku omogućiti snalaženje u savremenom svetu, izgradnju identiteta i dalji profesionalni razvoj.

 

Razred Prvi
Nedeljni fond časova 1 čas
Godišnji fond časova 37 časova

 

ISHODI

Na kraju prvog razreda učenik će biti u stanju da:

TEMA SADRŽAJI
– razlikuje uspešan od neuspešnog javnog nastupa;

– prepoznaje govor tela u javnim nastupima;

– razmatra javni nastup sa stanovišta uticaja koji govornik želi da postigne;

– prepoznaje elemente manipulacije u javnom nastupu i kritički se prema njima postavlja;

– demonstrira pravila uspešnog javnog nastupa;

JAVNI NASTUP Uvod u program.

Šta javni nastup čini uspešnim? Saveti za uspešan javni nastup.

Verbalna i neverbalna komunikacija u javnim nastupima.

Asertivna komunikacija.

Izraz i stil govornika.

Savremene tehnike u javnim nastupima. Efekat svetlosti i zvuka na ubedljivost nastupa.

Poznati govornici današnjice.

Javni nastupi u medijima.

Moć uticaja na slušaoce javnog nastupa.

Manipulacija. Motivacioni govornici.

Konfrontiranje, sukob mišljenja, zagovaranje i pregovaranje u javnim nastupima.

Javni nastupi nekad i sad. Poznati govornici u prošlosti.

Dikcija, estetika i kultura u javnim nastupima.

Trema u javnim nastupima i način njenog prevazilaženja.

– kritički se odnosi prema medijskim sadržajima, razlikuje činjenice od interpretacije;

– bira medijske sadržaje rukovodeći se njihovim kvalitetom i sopstvenim potrebama;

– izražava negativan stav prema prepoznatim primerima medijske nekulture i zlopupotrebe medija;

– odgovorno kreira i šalje poruke posredstvom medija;

– prepozna primere ugrožavanja prava na slobodu govora i primere ugrožavanja privatnosti ljudi;

– razlikuje moći i ograničenja različitih medija;

– predviđa dalji razvoj medija, njegove prednosti i opasnosti;

KREATORI I PRIMAOCI MEDIJSKIH PORUKA Mediji kao sredstvo informisanja, obrazovanja, zabave, širenja kulture, manipulacije.

Predstavljanje dece i mladih u medijima, njihova upotreba i zloupotreba.

Medijske poruke. Stereotipi. Diskriminacija. Lažne vesti. Manipulacija.

Senzacionalizam u medijima. Ugrožavanje privatnosti ljudi radi dobijanja ekskluzivnih vesti. Kultura i nekultura u medijima.

Govor mržnje u medijima.

Sloboda govora – upotreba i zloupotreba, zakonska regulativa.

Kreiranje medijskog sadržaja. Odgovornost i moralnost.

Moć uticaja i ograničenja različitih medija.

Mediji – faktor formiranja ili praćenja ukusa javnosti?

Budućnost medija.

– uporedi različite vrednosne kategorije, odabere prihvatljivu i obrazloži izbor;

– izdvoji komercijalne sadržaje koji oblikuju stavove/vrednosti, prepozna skrivena značenja i kritički ih ispita upoređujući ih sa drugim izvorima;

– vrednuje kulturne događaje, samostalno iz odabira i posećuje.

VREDNOSTI Šta označava kultura: način oblačenja ljudi, običaje, porodični život, obrasce provođenja slobodnog vremena, načine rada i stvaranja, religijske obrede? Primeri društva/kulture: britansko, nemačko, japansko, latinoameričko…

Vrednosti i vrednosni sudovi(dobro– loše; dobro – zlo; lepo – ružno; sveto – svetovno; korisno – štetno; prijatno – neprijatno; tačno – netačno; uspešno – neuspešno; istinito – lažno; pristojno – nepristojno; umetničko – neumetničko.

Komercijalni sadržaji u različitim medijima (reklame, skrivene poruke, poruke koje su namenjene emocijama, plasiranje robe, sadržaja, stilova života, ideja), skrivene poruke u svakodnevnom životu; vrednovanje poruka uz pomoć različitih izvora.

Vrednosti u kulturi. Kič i šund, sa stanovišta učenika.

 

Razred Drugi
Nedeljni fond časova 1 čas
Godišnji fond časova 37 časova

 

OPŠTE MEĐUPREDMETNE
KOMPETENCIJE
ISHODI UČENjA

Na kraju godine učenik će biti u stanju da:

TEME i ključni pojmovi sadržaja
Kompetencija za celoživotno učenje

Komunikacija

Digitalna kompetencija

Rešavanje problema

Saradnja

Odgovorno učešće u demokratskom društvu

Odgovoran odnos prema zdravlju

Odgovoran odnos prema okolini

Estetička kompetencija

Preduzimljivost i orijentacija ka preduzetništvu

– koristi narativne mogućnosti različitih medija;

– uporedi osobenosti različitih medija kao i načine transmedijalnog prenošenja sadržaja;

– koristi različite alate iz oblasti medija, jezika i kulture za rešavanje društvenih problema koje je identifikovao;

– razlikuje različite amaterske načine izražavanja u svakodnevnoj kulturi i neke od njih primenjuje u okviru aktivističkog projekta;

– ustanovi sličnosti/razlike pojmova: identitet, internet identitet, digitalni identitet, avatar;

– proceni relevantnost i pouzdanost informacija (sopstvenih i tuđih)

– predstavi, organizuje, strukturira i formatira informacije kojima se predstavlja u digitalnom okruženju;

– prepoznaje rizike i opasnosti po lični identitet u digitalnom okruženju,

– primenjuje tehnike zaštite u digitalnom okruženju,

Mediji i zabava ‒ popularne ekspresivne forme:

– narativnost i interaktivnost (filmovi, serije, video igre, tv sadržaji, vlogovi, jutjub sadržaji);

– medijska konvergencija (mediji i forme i sadržaji: knjiga, film, strip, trejler, pozorište, spot, radio drama);

Amaterska kultura i kreativni aktivizam:

– ulična umetnost (muzika, ples, slikarstvo, slem poezija i druge vernakularne prakse);

– skvoteri (squatter, squatting);

– home-made muzika: muzika iz sobe (korišćenje PC-a, laptopova za muzičko stvaranje u kućnim uslovima);

– kreativna upotreba smart telefona;

Identitet u digitalnom okruženju:

– istraživanje internet identiteta (ličnih i grupnih);

– preispitivanje i građenje ličnog internet identiteta

– zaštita internet identiteta.

Skip to toolbar