Pregled kategorije

Bojana Cikuša – geografija

Bojana Cikuša - geografija

Blog odeljenskog starešine

Posle pet godina rada sa učenicima u osnovnoj školi, ove godine mi se osmehnula šansa da predajem i u srednjoj školi. Bila sam prilično uzbuđena, prvenstveno zbog uslova rada. Prostrane učionice opremljene savremenom tehnologijom, računarima i smart tablama, pristup…

Skip to toolbar