Blog nastavnika Maja Spasojević- programiranje i programski jezici

Učenje programskih jezika vrlo je slično učenju bilo kojeg stranog jezika

Dok se u školama u Srbiji informatika uvodi kao izborni predmet, u svetu se vodi polemika o tome, sa koliko godina bi deca trebalo da počnu sa učenjem programiranja.

Priprema za poslovno tržište 21. veka će svakako zahtevati da svako bude u potpunosti informatički pismen, ali i da poznaje osnove programskih jezika. Programiranje se uveliko primenjuje u različitim industrijama od poljoprivrede, mode do medicine.  Razvoj tehnologije zahteva da se prilagođavamo novim potrebama poslovanja, što podrazumeva novi pristup rešavanju problema i nove koncepte u različitim oblastima. Učenje programiranja u dečijem uzrastu, upravo to omogućava. Razvijanje kreativnog I logičkog razmišljanja, van okvira i brzo rešavanje zadataka. Nismo ni svesni koliko njihova mašta I razmišljanja mogu da dovedu do nepredvidivih rezultata, a svaki uspešan rezultat dovodi do podsticaja njihovog daljeg razvoja.

Postoji velika sličnost između programskih jezika I stranih jezika. Na prvi pogled, ove dve discipline nemaju ništa zajedničko, sem reči „jezik“. Strani jezici su u vrsti društvenih nauka, tiču se lingvistike i književnosti i time kao da su u suštoj suprotnosti sa programskim jezicima, koji izviru iz prirodnih nauka i matematike.

Ipak, to nije tačno u potpunosti! Tako, samo učenje programskih jezika vrlo je slično učenju bilo kojeg stranog jezika. Setite se samo da ste na početku, kada ste krenuli da učite neki strani jezik, imali utisak da ste u nepoznatom svemiru . Ko će sve te simbole da nauči? A onda počinjete da učite, slovo po slovo, reč po reč… Sve vam je više jasno i sve ste zadovoljniji i stičete samopouzdanje u ono što znate . U programiranju, isto tako postoje naredbe čije značenje morate da naučite i zapamtite. Onda sve te divne reči treba spojiti i dati im celinu i smisao. Sintaksa i semantika postoji isto tako u programiranju baš kao i govornim jezicima, i ima slično značenje. Ovo mnogo lakše pada ljudima koji su počeli sve ovo da uče mladi i u školi; tada se taj prvi i najteži deo procesa brzo savlada. Mladi ljudi imaju vreme pred njima, interesantna zapažanja, otvorena zaključivanja i sve im to im pomaže u bržem razvoju i učenju da programiraju.

Na početku ćete, razume se, naići na razne prepreke, ali uz konstantan rad, razumećete sve više i na kraju će doći do toga da apsolutno shvatite o čemu se radi, a imaćete i sposobnost da isto tako nešto i sami napišete . Tako će se vaš osećaj divljenja, sreće i samopouzdanja uzdignuti da ćete želeti da budete još bolji I želećete da naučite više. Istina, put je dug, ali verujte mi na reč: Ovo je nešto što zaista vredi!

Skip to toolbar