Sanja Lalić - hemija

Pripremna nastava

Prvi put ove školske godine održava se pripremna nastava iz nastavnog predmeta hemija. Postavljaju se pitanja: Šta je to pripremna nastava? Čemu ona služi? Koja deca idu na pripremnu nastavu?

Pripremna nastava iz hemije ima cilj da pripremi učenike Računarske gimnazije“ Smart“ Novi Sad za polaganje prijemnog ispita iz hemije. Učenici naše škole pokazali su različita interesovanja prilikom upisa na fakultete. Učenice trećeg razreda Računarske gimnazije“ Smart“ Novi Sad izrazile su želju da bih da upišu medicinski fakultet. Jedan od predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu je i hemija. S obzirom da se nastavni predmet hemija u Računarske gimnazije“ Smart“ Novi Sad na osnovu nastavnog plana i programa uči samo u prvoj i drugoj godini, na kraju druge školske godine učenice su me zamolile da ih priprema. Veoma mi je bilo drago i čast, što su pokazale interesovanje i želju. Pripremna nastava se održava svakog utorka od 16 časova i traje sat vremena. Na pripremnoj nastavi ponavljamo gradivo i rešavamo zadatke koji na redovnoj nastavi nisu rađeni, jer nisu predviđeni nastavnim planom i programom. Plan nam je da prve školske godine pređemo sve zadatke iz zbirke, kako bi učenice imale više vremena za ponavljanje i za pripremu drugog predmeta. U toku prvog polugodista prešli smo dosta gradiva, učenice veoma lepo napreduju, veoma se trude i redovno rešavaju zadatke. Veoma sam zadaovoljna i htela bih da pohvalim moje učenice za sav trud ,rad i motivaciju koje ju pokazale.

Skip to toolbar