Sanja Lalić - hemija

Primena NTC sistema u nastavi hemije

NTC sistem učenja podstiče razvoj mozga, sposobnosti učenja i sticanje funkcionalnog znanja. Postiže se kroz primenu različitih tehnika asocijativnog i funkcionalnog učenja.

Jedna od tehnika koja se preporučuju u okviru pomenutog sistema učenja je postavljanje zagonetnih pitanja.

Zagonetna pitanja su osmišljena kao vrlo zanimljiva i stimulišu učenike da slobodno razmišljaju, pronalaze najrazličitije asocijativne i funcionalne veze među pojmovima, da se slobodno javljaju.Uočeno je da su tada motivisani svi učenici, čak i oni koji su ranije bili vrlo pasivni. Primenom ovog sistema učenja kod učenika se podstiče kreativnost u razmišljanju, podstiču se motivacija i pozitivan odnos prema nastavi.

Ova pitanja se razlikuju od uobičajenih pitanja koja se postavljaju na času, jer na uobičajena pitanja mogu da odgovore samo oni učenici koji znaju informaciju koja čini odgovor, a što predstavlja primer reproduktivnog učenja, dok ostali učenici ni ne pokušavaju da odgovore.

Postavljanje zagonetnih pitanja podrazumeva dolaženje do odgovora kroz iznošenje niza ideja i pretpostavki, pri čemu se nijedan odgovor ne kritikuje i ne omalovažava, već se učenici podstiču da slobodno iznose svoje mišljenje. Ukoliko traženje odgovora traje previše dugo, slobodno se može pružiti mala pomoć.

Evo nekoliko zagonetnih pitanja iz ugla nastave hemije

  1. Šta povezuje Mendeljejeva i Simu Lozanića?( Mendeljejev je sastavio PSE, a Sima Lozanić je najznačajniji srpski hemičar koji je među prvima koristio PSE)
  2.        Periodni sistem elemenata
  3. Šta je zajedničko za ugljenik, azot i kiseonik?
  4.        Svi su nemetali
  5. Šta je zajedničko za sledeće molekule : NaCl, MgF2 CaO
  6.      Grade jonsku vezu
  7. Šta povezuje Kevendiša, Lavoazje i Hindenber 1937?( Vodonik je 1766. godine otkrio X. Kevendiš, A. Lavoazje mu je dao naziv hydrogenium , a u Hindenber 1937 je eksplodirao cepelin koji je tada bio napunjen vodonikom)
  8. Vodonik
  9. Šta povezuje dijamant,grafit i fuleren?( Sva tri jedinjenja su izgrađena samo od atoma ugljenika)
  10. Ugljenik

 

 

Skip to toolbar