Novosti Opšte informacije

NEOPHODNA DOKUMENATA ZA UPIS U ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

Dragi roditelji i dragi naši budući Smartovci, neophodnu dokumentaciju za upis u Računarsku gimnaziju „Smart“ Novi Sad možete predati u periodu od 27. JUNA do 10. JULA 2019. godine, radnim danima od 9h do 15h.

Kada kandidati, nakon završnog ispita u svojim osnovnim školama dobiju neophodnu dokumentaciju, potrebno je da prilikom upisa u Smart gimnaziju predaju sledeća ORIGINALNA dokumenta:

  • 1 fotografija učenika za pasoš ili ličnu kartu;
  • Prijava za upis (dobija se u Smart gimnaziji ili u konkursu za upis u srednje škole);
  • Svedočanstvo o završenom VI, VII i VIII razredu;
  • Svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju;
  • Uverenje o obavljenom završnom ispitu u osnovnom obrazovanju i vaspitanju;
  • Izvod iz matične knjige rođenih (crveni formular);
  • Diplome o osvojenom I, II ili III mestu na međunarodnom ili republičkom takmičenju učenika osmog razreda osnovne škole;
  • Diplome ili druge dokaze o posebnim dostignućima u osmom razredu;
  • Položen prijemni ispit iz matematike koji organizuje Računarska gimnazija Smart.

Prilikom predaje dokumentacije odnosno upisa, neophodno je da bude prisutan roditelj ili staratelj koji će potpisati ugovor, kao i učenik koji popunjava i potpisuje prijavu za upis.

Za sve dodatne informacije možete nas pozvati na broj 021/300 42 96.
Skip to toolbar