Opšti nastavni predmeti

Hemija

Cilj nastave hemije je: razvoj domenskih hemijskih znanja, tehničko-tehnoloških znanja, razvoj opštih kognitivnih i komunikacijskih sposobnosti, osposobljavanje za primenu hemijskih znanja u svakodnevnom životu, rešavanje problema u novim i nepoznatim situacijama i razvijanje odgovornog odnosa prema sebi, drugima i životnoj sredini.

Zadaci nastave hemije su:

 • razvijaju hemijsku naučnu pismenost i sposobnost komunikacija u hemiji;
 • nauče da pretražuju informacija u oblasti hemije primenom savremenih informacionih tehnologija;
 • ovladaju osnovama naučnog metoda u hemiji i shvate značaj hemijskog eksperimenta kao primarnog izvora znanja i osnovnog metoda saznavanja u hemiji;
 • razumeju pojave i procese u prirodi sa aspekta hemijskog izučavanja;
 • razumeju odnos uslovljenosti svojstava supstanci njihovom strukturom;
 • razumeju značaj hemijske proizvodnje za savremeno društvo;
 • razumeju značaj hemije za različite savremene tehnologije;
 • razviju svest o povezanosti hemije u sistemu prirodnih nauka sa tehničko-tehnološkim, socio-ekonomskim i društvenim naukama;
 • budu osposobljeni za zaštitu od potencijalnih rizika u hemiji i nauče da adekvatno reaguju pri nezgodama u svakodnevnom životu;
 • razumeju značaj hemije i hemijske proizvodnje za održivi razvoj;
 • razviju odgovoran stav prema korišćenju supstanci u svakodnevnom životu i profesionalnom radu;
 • razviju osetljivost za probleme i sposobnost rešavanja problema, logičko i kritičko mišljenje;
 • razviju odgovornost, sistematičnost, preciznost u radu i pozitivan stav prema učenju;
 • razviju svest o sopstvenom znanju i potrebi za permanentnim obrazovanjem;
 • unaprede saradnju i timski rad.
 • izgrađivanje shvatanja o materijalnosti sveta i hemijskom kretanju materije;
 • sticanje celovite predstave o povezanosti, međusobnoj zavisnosti i uslovljenosti pojava i procesa u prirodi, u korelaciji sa srodnim disciplinama (fizika, biologija);
 • osposobljavanje učenika da razumeju osnovne principe savremene tehnologije i sagledaju značaj proizvoda hemijske industrije u svakodnevnom životu;
 • sagledavanje značaja i mesta hemije i hemijske industrije sa aspekta zaštite i unapređivanja radne i životne sredine;
 • upoznavanje učenika sa metodama hemijskih istraživanja;
 • razvijanje kritičke i stvaralačke mašte i pozitivnih osobina ličnosti.
Skip to toolbar