Informatičke sekcije Programerska sekcija Sekcije Zanimljivosti

Gostujuće predavanje – “Programiranje za android i iOS – Tips & Tricks”

U okviru računarske sekcije, koju vodi profesorica Marina Savić, održano je gostujuće predavanje Igora Stanišića (CTO), šefa tehničkog odseka iz kompanije “Supper London”, iz Londona, najvećeg grada Engleske i Ujedinjenog Kraljevstva, a na temu “Programiranje za android i iOS – Tips & Tricks”.

Ovom prilikom naši učenici su slušali o samom dizajniranju aplikacije, povezivanju sa bazom, REST servisima, softverskoj arhitekturi, primerima iz prakse, izazovima i problemima sa kojima se suočavaju velike kompanije, a samim tim i softver arhitekte, programeri i dizajneri.

Skip to toolbar