Opšti nastavni predmeti

Geografija

Cilj nastave geografije u gimnaziji je:

· da učenik stekne nova i produbljena znanja, umenja i navike iz fizičke, društvene i nacionalne geografije Srbije (pojmovi, zakonitosti razvoja i teritorijalnog rasporeda geografskih objekata, pojava i procesa) neophodnih za naučno tumačenje savremene svetske stvarnosti i razvoj patriotizma.

Zadaci nastave geografije su da učenik:

· upozna predmet i metode proučavanja prirodno-geografskih i društveno-geografskih objekata, pojava i procesa i njihovo delovanje na svojstva geografske sredine;

· uočava i shvata korelativne odnose između geografije i drugih prirodnih i društvenih nauka;

· stekne globalne predstave o fizičko-geografskim karakteristikama zemlje;

· shvati i razume zakonomerni razvoj geografske sredine kao rezultat delovanja prirodnih pojava, procesa i čoveka;

· upoznaju aktuelnu i kompleksnu geografsku stvarnost savremenog sveta;

· stiče nova znanja o svojoj otadžbini, njenom položaju, mestu i ulozi u savremenom svetu;

· stiče nova znanja o prirodi, stanovništvu, naseljenosti i privredi Srbije;

· vaspitava se na stečenim geografskim znanjima u duhu pripadnosti nedeljivom globalnom svetu;

· razvija osećanja socijalne pripadnosti i privrženosti sopstvenoj naciji i kulturi i aktivno doprinosi očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta;

· razvija međusobno uvažavanje, saradnju i solidarnost između pripadnika različitih socijalnih, etničkih i kulturnih grupa i da doprinosi društvenoj koheziji;

· podržava procese međunarodne integracije;

· koristi različite izvore informacija i uočava njihovu važnost u geografskim saznanjima;

· se osposobljava da na terenu osmatra, meri, analizira, intervjuiše, skicira i prikuplja podatke;

· razvija sposobnost iskazivanja geografskog znanja rečima, slikom, kvantitativno, tabelarno, grafički i shematski;

· se obuči tehnikama timskog i grupnog rada i grupnog odlučivanja;

· se osposobi za kontinuirano obrazovanje i samoobrazovanje.

Skip to toolbar