Zanimljivosti

Uticaj savremene tehnologije na učenje jezika

Gledam ove moje učenike, ovu moju decu i sećam se svojih srednjoškolskih dana. Nije to baš tako davno bilo, imam ja jooš da penzije. Da mi je tada neko rekao da će učionice biti pune tehnologije, kompjutera, da ću koristiti interaktivnu tablu, Internet, video i digitalne materijale u nastavi, ne bih mogla ni da zamislim ni da verujem. Eto, kako vreme donosi čuda, poteškoće ali lepotu u radu.

Uđem ja tako u učionicu i kažem ‘Zatvorite laptopove!’ i oni slušaju ali ne baš tako rado. Onda im objašnjavam gramatiku, ciljeve, zadatke, ishode, lepotu učenja i znanja engleskog jezika a oni bi samo da prigvire u te njihove laptopove. Zatim im obrazlažem povezivanja gradiva iz različitih oblasti i to da nam znanje jezika omogućuje da učimo i naučimo o dostignućima o nauci, a učenjem o tim dostignućima dalje usavršavamo znanje jezika kao i to da nam znanje o nauci i znanje jezika omogućava da efikasnije primenimo znanje o programiranju.

I šta dalje? Pa sve što imam u planu, programu, pripremama, sve o čemu sam razmišljala kod kuće, o tome šta je za njih dobro… I, evo šta dalje. Motivišem ih da dalje istražuju i da prezentuju rezultate svojih istraživanja, da učestvuju u diskusiji i razmenjuju mišljenja i saznanja.

A oni bi da prigvire opet u svoje laptopove. Hajde da ih iznenadim. ‘Otvorite lapotopove!’ Vidim da im nije baš jasno šta su čuli, možda misle da sam se zbunila – ‘zatvorite’ – ‘otvorite’. Dajem im link i svi kreću da rade kviz na engleskom jeziku, jedan, pa drugi, pa treći. Svi rade i svi zadovoljni. I svi uče i to bez opterećenja.

Eto kako učenici mogu da koriste svoje računare za učenje i rad na času za potrebe pojedinih aktivnosti. Svoje učenike uvek ohrabrujem i dajem im podršku, pratim njihova interesovanja i nalazim prilike da ih i dalje motivišem.

Aleksandra Strahinić,
MA, profesor engleskog jezika i književnosti

Skip to toolbar