Školska 2014-2015

Čepom do osmeha

Zajedno sakupljamo čepove jer želelimo da budemo deo humanitarno-ekološke akcije “Čepom do osmeha” i da na taj način pomažemo deci kojoj je neophodna podrška u razvoju. Shvatili smo da ovakva akcija ima trostruku ulogu, a to je da se čepovi recikliraju, na taj način se misli o svojoj okilini i da se putem ove akcije razvija humanost i solidarnost kod dece i odraslih. Naša humanitarna akcija sakupljanja plastičnih čepova napreduje sigurnim korakom. Kako bi i dalje podržavali akciju od ovakvog značaja nastavljamo sa sakupljanjem čepova, jer je jedan čep, jedan osmeh!

Skip to toolbar