Sanja Lalić - hemija

Blog

Jедна од најважнијих дужности наставника је функција одељенског старешине. Улога одељенског старешине је веома одговорна, деликатна и важна у процесу формирања комплетне личности ученика. На часовима одељенског старешине причамо, дискутујемо и решавамо проблеме. Ови часови веома добро помогну да ђаци искажу своје ставове и мишљење о неким ситуација које се дешавају у школи и њиховој околини. На предходном часу одењенског старешине највише смо дискутовали о оценама и ставу према учењу, како и на који начин поправити оцене. Веома ми је драго кад ми ђаци кажу прави разлог неке добијене оцене, било то да је јединица или петица. Ђаци тим поступком мени као одељенском старешини указују поверење. Поред тога што решавамо проблеме, часови одељенског старешине могу да буду и веома забавни. Често ученици препричавају њихове доживљаје од предходног викедна. Чувена реченица почиње са “ Разредна знате шта ми се десило“……. Мислим да су часови одељенског старешине веома важни како би се изградио добар однос између одељенског старешине и ђака. Одељенски старешина мора да буде добар педагог, да континуирано води праћење и напредовање сваког ђака, да буде добар организатор и кординатор многих активности. Мора да смисли упутства за даљи рад и креира часове према оствареним резултатима.

Skip to toolbar