Opšti nastavni predmeti

Umetnost

Cilj nastave predmeta Umetnost je otkrivanje svih raspoloživih mogućnosti kod učenika za umetničko izražavanje, osposobljavanje za razumevanje umetničkih dela, kao i oplemenjivanje ličnosti učenika u skladu sa društvenom, humanističkom i stručnom orijentacijom.

I razred
(1 čas nedeljno, 3
5 časova godišnje)

SADRŽAJI PROGRAMA

Opšti deo: Šta je umetnost? Umetnost u prostoru i vremenu, umetnost u društvu (2);

pregled istorijskog razvoja umetnosti: koreni umetnosti i njena prvobitna uloga, umetnost u životu starih istočnih naroda Grčke i Rima, osobenosti starohrišćanske umetnosti, odlike romantizma, humanizam i renesansa, barok, savremena umetnost (8);

likovni mediji: crtanje, slikanje, vajanje, grafika (4);

muzički instrumenti kroz vekove (4);

primeri za slušanje: tradicionalna narodna muzika raznih naroda, stara hrišćanska muzika, operske arije, savremena muzika (4);

upotreba savremenih računarskih sistema u kreiranju i reprodukovanju umetničkih dela (13).

Skip to toolbar