Aktivnosti Školska 2020-2021

Smart maturanti 2021 – položen ispit zrelosti

Završno sa današnjom odbranom maturskog ispita iz odabranog programerskog predmeta, naši maturanti su uspešno položili ispit zrelosti! 🙌🎓

Želimo puno sreće i znanja svima koji u narednom periodu polažu prijemni ispit za fakultet, a ponovo se družimo na svečanoj dodeli diploma i maturskoj proslavi. ❤️ #VredibITiSmart

Skip to toolbar