Aktivnosti Novosti Opšte informacije Sekcije Školska 2021-2022 Vannastavne aktivnosti

SmART gimnazija vrši upis učenika na OPŠTI smer

Odaberi SmART gimnaziju – upis na Opšti smer je još u toku! 😊

Pored redovnih predmeta, iz liste izbornih predmeta, Gimnazija Smart nudi obavezna dva predmeta: jezik, mediji i kultura za prva dva razreda i umetnost i dizajn za sva četiri razreda.

U okviru ovih predmeta, ali i kroz brojne sekcije koje su namenjene i učenicima i sa Opšteg i Programerskog smera, učenici razvijaju svoju kreativnost, motivaciju, radoznalost, osećaj za estetiku, ali i preduzetnički duh. 💪

Kroz istraživanje umetnosti i konkretan stvaralački rad na umetničkim projektima, zajedno razvijamo osećaj za odgovornost, timski rad, preduzimljivost, vežbamo veštinu govora, javnog nastupa i razvijamo lične potencijale i talente. 🎤🎶🖥️🎬📷🎨🎭💃🕺

Skip to toolbar