Novosti Školska 2023-2024

Saradnja sa roditeljima – u Gimnaziji Smart održano je predavanje za roditelje na temu ,,Efikasna komunikacija sa adolescentima’’

U utorak, 5.12.2023. godine, u Gimnaziji Smart održano je predavanje za roditelje na temu ,,Efikasna komunikacija sa adolescentima’’.

Predavanje je održala školski pedagog, Jelena Milićević, i školski psiholog, Ivana Ursić.

Stvorena je prijatna atmosfera na kojoj su roditelji upoznati sa odlikama adolescencije i tehnikama koje mogu koristiti u komunikaciji sa svojom decom.

Poslednji deo predavanja bio je namenjen uvežbavanju prethodno naučenih tehnika koje se koriste u komunikaciji sa adolescentima, na praktičnim primerima.

Na kraju predavnja razmenjeni su pozitivni utisci sa obe strane, a sledeće predavanje planiramo u drugom polugodištu.

Bilo je izuzetno prijatno, bez stida i osuđivanja, sa puno interakcije.

Najpozitivniji utisak predavača bio je veliki broj očeva i parova.

Pozivamo i ostale roditelje da nam se pridruže na svakom sledećem predavanju koje ćemo organizovati za roditelje đaka Gimnazije Smart. 🤲

Skip to toolbar