Novosti Opšte informacije

Pripreme za uvođenje državne mature

Prvo pilotiranje državne mature, koja bi trebalo da bude uvedena u naš obrazovni sistem 2022. godine i da zameni prijemni ispit na fakultetima, biće sprovedeno u 101 školi u Srbiji od 27. do 30. oktobra.

Polaganje državne mature planirano je za školsku 2021/22. godinu, a polagaće je generacija koja je sada treći razred i koja je srednju školu upisala po reformianom programu.

Cilj pilotiranja je da se proveri kvalitet ispitnih zadataka i deo procedura koje se sprovode u školama u toku sprovođenja mature, kao i da se na vreme uoče i otklone eventualni propusti i nedostaci i da se učenici naviknu na testiranje tog tipa.

Priliku da isprobaju i vide kako će izgledati “velika” matura imaće učenici trećih razreda iz 50 gimnazija, 44 srednjih stručnih škola i tri srednje umetničke škole, a pilotiraće se završni ispit i sve tri vrste mature – opšta, stručna i umetnička.

U okviru državne mature u gimnazijama, koja će biti realizovana 2022. godine, polagaće se opšta matura koja obuhvata dva obavezna predmeta (srpski i matematika) i jedan predmeta sa liste opšteobrazovnih predmeta.

U srednjim stručnim školama polagaće se dva obavezna predmeta (srpski i matematika) i stručni predmet, dok će umetnička matura podrazumevati polaganje srpskog jezika i književnosti, jednog predmeta sa liste opšteobrazovnih predmeta i umetničkog predmeta.

Drugo pilotiranje planirano je za maj naredne godine, gde će biti uključene sve škole, a testiraće se i sve procedure koje bi trebalo da budu identične onima koje će se sprovoditi na samoj maturi.

U oktobru će biti pilotiran i završni ispit koji se polaže na kraju trogodišnje škole, a planirano je da bude uveden 2021. godine.

Državna matura je jedan od tekućih projekata kojim Evropska unija, kao najveći donator u Srbiji, podržava modernizaciju sistema obrazovanja i usklađivanje sa standardima i praksama zemalja EU.

Vest je preuzeta iz lista “Prosvetni pregled”.

Skip to toolbar