Novosti Opšte informacije

Prijem dokumentacije za UPIS u Gimnaziju Smart

Za sve kandidate koji su se upisali u predupisnom roku, prijem dokumenata je u periodu od 26. juna do 7. jula 2023. god. radnim danima od 9 do 18h na I spratu Gimnazije Smart. Za nove kandidate, nakon ispunjavanja uslova za upis, prijem dokumenata je do popunjavanja preostalih slobodnih mesta.

Prilikom predaje dokumentacije, neophodno je da bude prisutan roditelj ili staratelj koji će i potpisati ugovor sa školom, a koji je bio potpisnik predugovora, dakle nije neophodno da kandidat – đak prisustvuje predaji dokumenata. Nije potrebno ni prethodno najavljivanje, samo doći u navedenim terminima sa potpunom dokumentacijom.

Kada kandidati, nakon završnog ispita u svojim osnovnim školama dobiju neophodnu dokumentaciju, potrebno je da u Gimnaziju Smart predaju sledeća dokumenta koji moraju svi biti isključivo ORIGINALI:

 1. svedočanstvo o završenom VI, VII i VIII razredu; (dobija se u osnovnoj školi)
 2. svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju; (dobija se u osnovnoj školi)
 3. uverenje o obavljenom završnom ispitu u osnovnom obrazovanju i vaspitanju; (dobija se u osnovnoj školi)
 4. prijava za upis (dobija se u gimnaziji);
 5. jedna fotografija učenika za pasoš ili l. k.
 6. izvod iz matične knjige rođenih; (izvaditi kod matičara mora original)
 7. dokaz o starateljstvu od suda, u slučaju da su roditelji razvedeni ili je treće lice staratelj (može kopija);
 8. diplome o osvojenom I, II ili III mestu na međunarodnom ili republičkom takmičenju učenika osmog razreda osnovne škole;
 9. Za Vukovce – dokaz Vukova Diploma (dobija se u osnovnoj školi)
 10. Za Đake generacije – dokaz Potvrda od Uprave škole da je učenik/ca đak generacije (dobija se u osnovnoj školi)
 11. Za učenike iz inostranstva potrebno je i REŠENJE Agencije za kvalifikacije o priznavanju stranih školskih isprava (dobija se u Agenciji za kvalifikacije u Beogradu).
Skip to toolbar