Novosti Opšte informacije

Prijavite se za polaganje prijemnog ispita i upis na Programersko-računarski smer ili za upis na Opšti smer

Prijemni ispit za Programersko-računarski smer je 6. juna 2021. god, a poslednji dan za prijavu je 4. jun.
Svi koji su do sada potpisali predugovor, automatski se nalaze na spisku za polaganje i oni ne moraju ponovo da se prijavljuju.

Učenici koji pohađaju naše besplatne pripreme iz matematike, a još se nisu prijavili za polaganje prijemnog, mogu to da učine tako što će se prijaviti kod nastavnice koja im drži pripreme subotom i nedeljom.

Svi drugi koji su zainteresovani za upis na Programersko-računarski smer mogu da se prijave za polaganje prijemnog pozivom na brojeve škole 021/300-4296 ili 065 /47 28 211 svakog radnog dana od 9h do 19h. Rok za prijavu je do petka, 4. juna 2021. god.

Zainteresovani za upis na Opšti smer ne polažu naš prijemni ispit iz matematike, već se boduje opšti uspeh na kraju VI, VII i VIII razreda, ne računajući bodove sa završnog ispita.

Rok za predaju izvoda zaključenih ocena iz elektronskog dnevnika je 6. 6. 2021.

Prilikom upisa na ovaj smer, posebnu PREDNOST imaju učenici koji su đaci generacije, vukovci, odlični sa prosekom 5.00, prosečno odlični, te vrlo dobri, a prema sledećoj skali dodatnih bodova:

Način bodovanja za upis na Opšti smer:          
razredi procek ocena zaokružen na dve decimale koeficijent množenja +Smart bodovi na opšti uspeh  +posebni Smart bodovi  za izuzetan uspeh UKUPNO
6. 5,00   10    
7. 5,00   10    
8. 5,00   10    
        10  
ukupno 15,00  x 4 30 10 100,00
  NAČIN RAČUNANJA BODOVA ZA OPŠTI SMER
15  *  4  +  30  +  10  =  100,00
 
Smart bodovi za opšti uspeh
za prosek 5.00              +10
za prosek odličan           +5
za prosek vr.dobar         +2
za prosek dobar ili dovoljan                          +0
+ posebni Smart bodovi 

za izuzetan uspeh

Đak genracije                  +10
Vukova diploma              +5
Skip to toolbar