Aktivnosti Školska 2021-2022 Vannastavne aktivnosti

Prevencija problemske upotrebe interneta – predavanje Savetovališta za mlade

Koje su dobre, a koje loše strane upotrebe interneta?

Kada postajemo zavisni, kako da budemo bezbedni i kako da pomognemo sebi i drugima u onlajn okruženju? 

U gostima nam je bilo Savetovalište za mlade Doma zdravlja Novi Sad i slušali smo predavanje “Prevencija problemske upotrebe interneta”.

Kroz razgovor o ovoj važnoj temi naučili smo da prepoznamo znake i simptome zavisnosti od interneta i opasnost prekomerne upotrebe interneta, ali i koje su tehnike samopomoći u slučaju razvijene zavisnosti.

Takođe, pričali smo o i oblicima internet nasilja i o mogućim rešenjima u slučaju da je adolescent žrtva internet nasilja.

Skip to toolbar