EU projekti Green scent Školska 2022-2023

Predstavnici Gimnazije Smart na Green Scent susretu partnera u Rimu

Ove nedelje predstavnici Gimnazije Smart se nalaze u Rimu povodom susreta partnera u okviru evropskog Green Scent projekta, a sa fokusom na temu „Odgovorno istraživanje i inovacije u cilju očuvanja životne sredine”. Tokom svog boravka, 15 partnera iz 10 zemalja imaće priliku da sluša predvanja vodećih profesora u svetu koji se bave fenomenom globalnog zagrevanja i zaustavljanja podizanja temperature zemljine atmosfere.

Cilj je stabilizovati dalji porast temperature jer sa samo jednim stepenom porasta se povećava mogućnost toplotnih talasa i suša čak 4 puta, što se, nažalost, već dešava gotovo na svim kontinentima. Kako bi postiglo stabilizovanje rasta temperature, moraju se postići određeni ekonomski sporazumi. Sve poslovne investicije moraju imati klauzule koje će se brinuti o problemima proizvodnje ugljenika. Industrija mora da napravi zaokret u proizvodnji, počevši od automobilske industrije, proizvodnje mesa, jer su i farme jedan od ozbiljnijih proizvođača ugljenika, pa sve do promena navika života svakog građanina.

Put ka tom cilju vodi nas kroz edukaciju i nada je u mladim generacijama čija je osvešćenost o ovom problemu veća nego što je to bilo pre 30 ili 50 godina. Na tom putu prvo moramo prepoznati problem, priznati ga i baviti se konkretnim koracima za rešenje.

Kada je reč o odgovornom istraživanju i inovacijama u cilju očuvanja životne sredine i povećanja zelenih površina, moraju se preduzeti strogo kontrolisane mere.

Škole i fakulteti imaju značajnu ulogu u ovom procesu, kako u naučno-istraživačkom aspektu, tako i u cilju razvijanja inovativnih ideja, očuvanja životne sredine, smanjenja globalnog zagrevanja zemljine atmosfere, ali i smanjenja globalnog zagađenja.

Skip to toolbar