Aktivnosti Novosti Školska 2023-2024 Vannastavne aktivnosti

Naši učenici su pohađali interaktivno predavanje o projekt menadžmentu u kompaniji DataArt

Uspešno smo uspostavili saradnju sa je globalnom kompanijom koja se bavi softverskim inženjerstvom, DataArt u Novom Sadu.

Naši učenici su imali priliku da učestvuju u korisnom, zanimljivom i interaktivnom predavanju na temu projekt menadžmenta, koje je održala Tatiana Iakovleva.

Zahvaljujemo se timu DataArt koji je prepoznao vrednost ovakvih radionica za naše učenike i sa nestrpljenjem iščekuujemo sledeći kurs.

photo DataArt

We have successfully established cooperation with a global software engineering company, DataArt in Novi Sad.
Our students had the opportunity to participate in a useful, interesting and interactive lecture on the topic of project management, held by Tatiana Iakovleva.
We thank the DataArt team for recognizing the value of such workshops for our students, and we look forward to the next course.

Skip to toolbar