OPŠTI NASTAVNI PREDMETI

LIKOVNA KULTURA

Cilj nastave predmeta Likovna kultura je unapređivanje likovne pismenosti i estetskih kriterijuma, osposobljavanje za uspešnu vizuelnu i verbalnu komunikaciju.

III razred
(1 čas nedeljno, 3
7 časova godišnje)

SADRŽAJI PROGRAMA

I Celina

 1. a) Opšti pojmovi

Šta je umetnost. Umetnost u prostoru, umetnost u vremenu. Umetnost i priroda. Umetnost i društvo.

 1. b) Samostalno likovno izražavanje

Linija kao element umetničkog izraza. Boja kao sredstvo slikarskog oblikovanja. Trodimenzionalno oblikovanje.

 1. v) Umetničko nasleđe

Pojava umetničkog stvaranja. Praistorijski spomenici na teritoriji Srbije.

Umetnost starog Istoka.

Razvoj umetnosti u Grčkoj. Najznačajnija ostvarenja i vodeći umetnici.

Umetnost starog Rima. Antički spomenici u Srbiji. Pojava hrišćanske umetnosti. Vizantijska umetnost. Islamska umetnost.

II Celina

 1. a) Opšti pojmovi

Perspektiva: inverzna, linearna, vazdušna.

 1. Umetničko nasleđe

Srednjevekovna umetnost zapadne Evrope.

Srpska srednjovekovna umetnost: Raška škola, Srpska srednjovekovna umetnost od 1300–1371. god. i Moravska škola (izbor spomenika po arhitekturi i živopisu).

Rana i visoka renesansa u Italiji. Vodeći predstavnici i njihova dela.

 1. v) Samostalno likovno izražavanje. Prostor. Perspektiva.

III Celina

 1. a) Opšti pojmovi

Svetlo i senka kao elementi slikarskog i skulptorskog oblikovanja.

 1. Samostalno likovno izražavanje. Svetlinski odnosi. Boja.
 2. v) Umetničko nasleđe

Barokna umetnost – opšte odlike i vodeći umetnici baroka (Bernini, Karavađo, Velaskez, Rubens, Rembrant). Umetnost 19. veka (neoklasicizam, romantizam i realizam) u Evropi i Srbiji i vodeći predstavnici (David, Engr, Žeriko, Delakroa, Rid, Tarner, Kurbe; Katarina Ivanović, Đura Jakšić, Novak Radonić, Paja Jovanović, Uroš Predić i Đorđe Krstić).

IV Celina

 1. a) Opšti pojmovi

Novi oblici izražavanja u umetnosti.

 1. b) Umetničko nasleđe

Pravci u umetnosti krajem 19. veka: impresionizam i postimpresionizam. Umetnost prve polovine 20. veka: opšte odlike, najpoznatiji pravci i pojave. Tendencije u umetnosti druge polovine 20. veka.

 1. v) Samostalno likovno izražavanje.

Kompozicija (Komponovanje objekata u određenom prostoru s obzirom na namenu). Fotografija. Film – pokretna slika.

Skip to toolbar