Opšte informacije

Kako se zaštiti od virusa korona

U cilju prevencije virusa Covid19 (Korona), savetujemo sledeće mere:
  • Često perite ruke sapunom i vodom (u trajanju najmanje 20 sekundi) ili koristite sredstvo za dezinfekciju na bazi 70% alkohola;
  • Ne dodirujte oči, nos i usta neopranim rukama;
  • Dodatno dezinfikujte svoje radne površine upotrebom vlažnih maramica;
  • Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kijaju i/ili kašlju;
  • Izbegavajte pozdravljanje rukovanjem i ljubljenjem, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje jednog metra;
  • Ako kašljate ili kijate, prekrijte usta i nos nadlakticom ili papirnom maramicom. Maramicu odmah bacite u kantu za otpatke sa poklopcem i operite ruke. Upotreba maramice pri kijanju ne isključuje pranje ruku, nakon bacanja maramice u kantu za smeće;
  • Često provetravajte prostorije u kojima boravite;
  • Izbegavajte okupljanja sa većim brojem ljudi u zatvorenom prostoru;
  • Izbegavajte korišćenje gradskog prevoza;
  • Izbegavajte putovanje u pogođena područja.
Skip to toolbar