EU projekti Green scent Novosti

Green scent Zelena nedelja: Prijavite se na dva internacionalna onlajn događaja

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo o dva interesantna događaja u okviru Zelene nedelje koja će se održati onlajn tokom sledeće nedelje.

Događaj 1: Veštine za jasnu komunikaciju o održivosti (Transmedija Katalonija)

Transmedia Catalonia organizuje onlajn vebinar pod nazivom Veštine za jasnu komunikaciju o održivosti 7. juna, od 12:00 do 13:30 CEST. Predstavnici pet Horizon 2020 projekata, uključujući GreenSCENT, Rethink Action, Firelogue, Mediaverse i IChange, demonstriraće praktične načine za efikasno komuniciranje održivosti kroz različite medije. Registrujte se ovde da biste se pridružili događaju na mreži: https://www.eventbrite.com/e/skills-for-clear-communication-of-sustainability-tickets-600247585687.

Događaj 2: Osnaživanje građana za održivu Evropu kroz građansku nauku

8. juna, od 12:00 do 14:00 CEST, održaće se onlajn vebinar sa fokusom na osnaživanje građana za održivu Evropu kroz Citizen Science. Ovaj događaj ima za cilj da istakne najsavremenija istraživanja i podstakne građane da doprinesu promeni ponašanja o pitanjima kao što su kvalitet vazduha, klimatske promene i održivi načini života. Na vebinaru će se naći govornik iz UNEP-a i prezentacije iz sedam projekata Green Deal Call: AURORA, I-CHANGE, SOCIO-BEE, COMPAIR, ECF4CLIM, GreenSCENT i PSLifestile.

Registrujte se za vebinar ovde: https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/strategi/strategi-2020-2024/environment-and-climate/european-green-deal/green-deal-projects- support/green-deal-events/empovering-and-skilling-citizens-become-drivers-tovards-climate-neutral-and-stainable-europe.

Ako niste u mogućnosti da prisustvujete, možete nas podržati i podeliti ove informacije.

 

ENGLISH

We are happy to inform you about two exciting Green Week events happening next week.

Event 1: Skills for Clear Communication of Sustainability (Transmedia Catalonia)

Transmedia Catalonia is organizing an online webinar titled Skills for Clear Communication of Sustainability on June 7th, from 12:00 to 13:30 CEST. Representatives from five Horizon 2020 projects, including GreenSCENT, Rethink Action, Firelogue, Mediaverse, and IChange, will demonstrate practical ways to effectively communicate sustainability through various mediums. Register here to join the event online: https://www.eventbrite.com/e/skills-for-clear-communication-of-sustainability-tickets-600247585687

Event 2: Empowering Citizens for a Sustainable Europe through Citizen Science

On June 8th, from 12:00 to 14:00 CEST, an online webinar will take place focusing on empowering citizens for a sustainable Europe through Citizen Science. This event aims to highlight cutting-edge research and encourage citizens to contribute to behavioral change on issues like air quality, climate change, and sustainable lifestyles. The webinar will feature a speaker from UNEP and presentations from seven Green Deal Call projects: AURORA, I-CHANGE, SOCIO-BEE, COMPAIR, ECF4CLIM, GreenSCENT, and PSLifestyle.

Register for the webinar here: https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/strategy/strategy-2020-2024/environment-and-climate/european-green-deal/green-deal-projects-support/green-deal-events/empowering-and-skilling-citizens-become-drivers-towards-climate-neutral-and-sustainable-europe

If you are unable to attend, we kindly request your support in sharing this information.

Skip to toolbar