EU projekti Green scent

Gimnazija Smart u Atini na konzorcijumskoj konferenciji partnera EU Green scent projekta

Nalazimo se u Atini na #GreenScent konzorcijumskoj konferenciji partnera!

Sastanci konzorcijuma su počeli sa uvodom u misiju GreenSCENT Projecta: Pametno obrazovanje građana za zelenu budućnost. 🍀🤲

Tokom izveštaja, predstavljene su sve aktivnosti u kojima je naša škola učestvovala tokom dosadašnjeg dela ovog projekta.

#Horizon2020

eng.

We are in Athens at the #GreenScent Consortium Partner Conference!

The consortium meetings started with an introduction to the mission of the GreenSCENT Project: Smart Citizen Education for a Green Future.

During the report, all the activities in which our school participated during the current part of this project were presented.

#Horizon2020

Skip to toolbar