Aktivnosti Školska 2022-2023 Vannastavne aktivnosti

Edukacija o bezbednosti – tehnike samoodbrane

Kroz brojne edukacije težimo da saznajemo što više, razvijamo samopuzdanje, veštine, sposobnosti i sebe kao ličnost. 💪
U poseti su nam bili drugari iz organizacije Omladinska mreža Novi Sad i kroz praktičnu edukaciju iz oblasti samoodbrane, upoznali su naše učenike sa važnošću bezbednosti i očuvanja integriteta sopstvene ličnosti.

Obuka se realizuje u okviru projekta ,,Mladi – bezbednost – prevencija 2022”, koji je podržala Kancelarija za mlade Grada Novog Sada.

Skip to toolbar