Sanja Lalić - hemija

Грађанско васпитање мој нови изазов

Грађанско васпитање је наставни предмет са чијим наставним планом и програмом се сусрећем први пут ове школске године. На предлог директорице, одлучила сам да поред наставног предмета хемија предајем и грађанско васпитање. Како се школска 2016/2017.година приближавала, летњи распуст полако завршавао, почеле су и моје припреме за грађанско васпитање. Наставни план и програм грађанског васпитања се веома разликује од наставног плана и програма предмета хемија. Као што сви знамо хемија је апстрактна наука, где има доста хемијских закона, теорија, дефиниција и где деца уче како да реше неки хемијски задатак, да знају физичке и хемијске особине хемијских елемената и још много тога. На почетку школске године сам имала доста дилема везано за грађанско, да ли ћу успети да приближим градиво, да ли ће ученицима бити занимљиви часови…

Користећи савремена наставна средства, презентације, радионице и дебате ученици могу слободно да изразе своје ставове и мишљење, да активно учествују у настави, самим тим настава постаје занимљива. На часовим грађанског васпитања развијају се способности и вештине, развија разумевање разлика међу људима и спремност да се те исте разлике поштују и уважавају. Сматрам да свако ко уложи труд, рад и вољу на самом часу, може да мотивише и подстакне ученике да науче што више и да научено знање примене.

Skip to toolbar